Fabege och TB-Gruppen utvecklar 130 bostäder i Råsunda

Fabege och TB-Gruppen har tecknat avtal om att gemensamt utveckla cirka 130 bostadsrätter vid gamla Råsundastadion, intill Solna Centrum och tunnelbanan. Fabege äger sedan tidigare det så kallade ”Dallashuset” (Lagern 3) som nu tillsammans med del av gamla västra läktaren byggs om till attraktiva bostadsrätter, TB-Gruppen har nu förvärvat 50 procent av projektet och parterna har avtalat om att driva ett joint venture. Projektstart sker under hösten 2018 med inflyttning hösten 2020.

För Fabege är joint venture-strukturen ett sätt att tillvarata en större del av ett värdeskapande projekt och utvärdera en samarbetsform inför andra bostadsutvecklingsprojekt i framtiden.

TB-Gruppen kommer att ta ledningsansvaret för projektering, produktion och försäljning av bostadsrätterna.

-          Som proaktiv stadsutvecklare är det naturligt att Fabege även engagerar sig i tillkomsten av nya bostäder. Projektet i Solna och samarbetet med TB-Gruppen är ytterligare ett exempel på ett sådant initiativ där Fabege aktivt medverkar till att det byggs fler bostäder, säger Klaus Hansen Vikström, vice vd och chef affärsutveckling, Fabege.     

-          Vi attraheras mycket av projektets läge och vi ser möjligheter att här skapa attraktiva bostäder. Vi är mycket glada över att inleda det här samarbetet och ser fram emot att bidra till stadsutvecklingen i Råsunda tillsammans med Fabege, säger Marcus Lerander, vd TB-Gruppen.

Försäljningen till TB-Gruppen kommer inte att innebära någon redovisningseffekt initialt.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Klaus Hansen Vikström, vice vd och chef affärsutveckling Fabege AB, tel 08-555 148 74, 070-239 34 81
Marcus Lerander vd TB-Gruppen, tel 070-604 40 03

Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information, vänligen besök oss på www.fabege.se

Taggar:

Om oss

Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Som proaktiv stadsutvecklare är det naturligt att Fabege även engagerar sig i tillkomsten av nya bostäder. Projektet i Solna och samarbetet med TB-Gruppen är ytterligare ett exempel på ett sådant initiativ där Fabege aktivt medverkar till att det byggs fler bostäder.
Klaus Hansen Vikström, vice vd och chef affärsutveckling