Fabege skriver markanvisningsavtal i Flemingsberg

Report this content

Fabege och Huddinge kommun har tecknat avtal om markanvisningar i Flemingsbergsdalen.  Avtalet innebär att Fabege får ensamrätt att förhandla med kommunen om markförvärv och exploatering med utgångspunkt i att Fabege ska exploatera marken i enlighet med det gällande planprogrammet.

Parternas avsikt är att markanvisningsområdena ska omfattas av nya detaljplaner. Det aktuella området omfattar totalt ca 220 000 kvm varav 190 000 kvm avser kommersiella ytor och 30 000 kvm avser bostäder. Baserat på överenskomna priser och den uppskattade fördelningen mellan kommersiellt och bostäder beräknas den totala köpeskillingen uppgå till drygt 800 Mkr.
 

Som en följd av markanvisningsavtalet kommer Fabege att erlägga en tilläggsköpeskilling till WA Fastigheter om 270 Mkr.

"Markanvisningsavtalet med Huddinge kommun är nästa viktiga steg i Fabeges utveckling av Flemingsbergsdalen. Genom avtalet förstärks Fabeges närvaro och kontroll över den framtida utvecklingen. Vi är glada över att fortsätta vår planerade utveckling av Flemingsberg i samarbete med Huddinge kommun", kommenterar Stefan Dahlbo, VD Fabege.

Idag samlar Flemingsberg cirka 15 000 boende, högre utbildning, världsledande forskning, myndigheter, och företag. Därför är Flemingsberg utpekad som en regional stadskärna och lyfts fram som en självklar knutpunkt för morgondagens infrastruktur. Med de regionala och nationella investeringar som redan är beslutade, tillsammans med de förutsättningar som redan finns på platsen har Flemingsberg unika förutsättningar att växa och skapa en balans i utbudet av framförallt arbetsplatser mellan norra och södra Stockholm. Utvecklingsplanerna för hela Flemingsbergsdalen omfattar totalt över 1 miljon kvadratmeter avsedda för både bostäder och kommersiellt bruk.

Visionen för år 2050 är att Flemingsberg ska vara ett av Sveriges mest betydelsefulla centrum för utbildning, forskning och attraktivt boende. En inspirerande mötesplats där innovationer skapas och samverkan driver en hållbar samhällsutveckling. Flemingsberg ska bli en självklar etableringsort för ett kunskapsintensivt näringsliv och en eftertraktad livsmiljö.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Dahlbo, VD och Koncernchef, tel 070-353 18 88, stefan.dahlbo@fabege.se
Klaus Hansen Vikström, extern vice VD, tel 070-239 34 81, klaus.hansenvikstrom@fabege.se

Med fokus på kommersiella fastigheter, utvecklar Fabege attraktiva platser i Stockholmsområdet. Vi är en närvarande partner som, med människan i centrum, nytänkande, ansvarsfullt och flexibelt, skapar förutsättningar för företag, platser och vår stad att utvecklas. Vårt perspektiv och ägandet är långsiktigt. Vi vet att när vi skapar hållbart, skapar vi också värde. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information, vänligen besök oss på www.fabege.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Markanvisningsavtalet med Huddinge kommun är nästa viktiga steg i Fabeges utveckling av Flemingsbergsdalen. Genom avtalet förstärks Fabeges närvaro och kontroll över den framtida utvecklingen. Vi är glada över att fortsätta vår planerade utveckling av Flemingsberg i samarbete med Huddinge kommun.
Stefan Dahlbo, VD