Dela

Kontakt

 • Elisabet Olin

  Kommunikationschef


  08-555 148 20
  070-672 52 33
 • Peter Kangert

  IR Ansvarig


  +46 (0) 8 555 148 00
  +46 (0)73 092 72 49
 • Annica Bergman

  Kommunikatör stora projekt


  08-556 747 98
  070-850 48 48
 • Citat

  Affären är bra för våra kunder då det skapar en levande och attraktiv fastighet med utökad flexibilitet i takt med förändrade behov. Co-working utgör redan idag en positiv komponent i mixen som kunder söker och vi värdesätter verkligen samarbetet med Convendum.
  Johan Zachrisson, Affärsutvecklingschef
  Jag är glad och stolt över att ett av våra nyproduktionsprojekt återigen har tilldelats priset som årets BREEAM-byggnad. Fabeges viktigaste och svåraste hållbarhetsmål är att minska klimatbelastningen från vår förvaltnings- och projektverksamhet. BREEAM-SE har under många år varit vårt verktyg för att arbeta strukturerat med hållbarhetsfrågor vid nyproduktion och att vi nu adderat en FEBY-certifiering på plushusnivå är ett sätt att ytterligare höja ribban för energieffektivt byggande.
  Mia Häggström, Hållbarhetschef på Fabege
  En fantastisk prestation och grattis till Fabege och lite till oss själva också! Att nå nollenergi blir en spännande resa och kan bara nås genom engagemang från både ägare och hyresgäst. Choice och Fabege strävar mot att vara i framkant när det gäller hållbar utveckling, vilket gör att House of Choice är det perfekta utförandet av våra liknande strategier.
  Sam Radstake Nissen, VD Comfort Hotel Solna
  Nyckeln till att vi lyckades med BREEAM Excellent och FEBY Guld Plushus i detta projekt är att alla parter var engagerade i dessa frågor från dag ett.
  Maria Jansson, Projektchef på Fabege
  Det finns en stor efterfrågan på bra kontor i och runt Arenastaden och nu skapar vi en kontorsprodukt av hög kvalitet i en mycket trevlig närmiljö som dessutom bara ligger ett stenkast från Solna station. Den ligger helt rätt i tiden och vi ser fram emot att välkomna hyresgäster till denna pärla till kontorsbyggnad.
  Johan Zachrisson, Affärsutvecklingschef på Fabege
  Tid från beslut till önskat tillträde är ofta kopplat till kundens storlek. Då vi ser att detta hus även kommer att attrahera mindre och medelstora företag ser vi ett stort värde i att påbörja upphandling och uppförande av Kvarter 1 redan nu för att korta leveranstiden mot kund.
  Johan Zachrisson, Affärsutvecklingschef på Fabege
  Vi är stolta över att få ta emot denna utmärkelse. Pep-parken i Huvudsta bidrar till social hållbarhet genom att dess noggranna utformning inkluderar fler målgrupper att upptäcka rörelseglädje. Genom ett varsamt tillägg i en befintlig, välfungerande park med höga kulturhistoriska värden, har nya funktioner tillförts som uppmuntrar till aktiv utevistelse.
  Lennart Olsson, projektchef på Fabege
  Genom ett ovanligt estetiskt uttryck kan parken tilltala målgrupper som vanligtvis inte besöker en lekplats eller ett utegym. I parken blir gränsen mellan lek och träning utsuddad, vilket kan vara ett sätt att nå dem som inte känner sig hemma på lekplatsen men inte heller på utegymmet. Parken bjuder in till att träna tillsammans över åldersgränser för att hela familjen ska kunna nyttja den.
  Carolina Klüft, verksamhetschef på Generation Pep.
  Med ”100 meter Pep” har fler barn, unga och vuxna i Solna fått möjlighet till lek, rörelse och vardagsmotion. Det är roligt att parken nu uppmärksammas internationellt, och jag är särskilt stolt över utmärkelsen för tillgänglighet.
  Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande på Solna stad
  Vi redovisar ett starkt kvartal ur flera aspekter med en mycket stark nettouthyrning om 130 Mkr varav 74 under tredje kvartalet, ett ökat driftsöverskott och fortsatt positiva omvärderingar i fastighetsportföljen. Vi genomförde en av årets största kontorsuthyrningar i Sverige då Alfa Laval valde att flytta sin verksamhet till Flemingsberg och i början av oktober genomförde vi ett strategiskt förvärv av SHH Bostad vilket stärker vår position som stadsutvecklare i Storstockholm.
  Stefan  Dahlbo, VD Fabege
  Vi går in i framtiden med en stark balansräkning vilket skapar möjligheter att skapa ytterligare aktieägarvärde. Med vår stabila kundbas, vårt moderna fastighetsbestånd i bra lägen och med en stark marknad i ryggen ser med tillförsikt fram emot fjärde kvartalet 2021 och de nästkommande åren.
  Stefan  Dahlbo, VD Fabege
  Förvärvet stärker Fabeges position som stadsutvecklare i Storstockholm. Tack vare att SHH tillför kompetens inom bostäder och samhällsfastigheter kan vi vara med längre i värdeskapandet och driva flera olika typer av projekt i egen regi, vilket är ett naturligt nästa steg i vår stadsutvecklingsstrategi.
  Stefan Dahlbo, Vd på Fabege.
  Vi vill göra skillnad i de stadsdelar där vi är verksamma, bland annat genom att bidra till att barn och unga får en bra skolgång, en meningsfull fritid och i förlängningen en väg in på arbetsmarknaden.
  Mia Häggström, hållbarhetschef på Fabege.
  Vi är oerhört glada över det förtroende Alfa Laval visar genom att de väljer Flemingsberg för sin framtida utveckling och verksamhet. Huddinge kommuns och vår gemensamma vision har nu fått ytterligare en pusselbit på plats.
  Stefan Dahlbo, VD och koncernchef för Fabege.
  Vi är väldigt glada över att komplettera uthyrningsteamet med dessa tre personer och deras erfarenheter. Tillsammans får vi än bättre förutsättningar att vara en aktiv partner till såväl befintliga som potentiella kunder när de vill förändra och utveckla sina kontor och att marknadsföra många av våra spännande projekt i portföljen.
  Andreas Malmsäter, uthyrningschef på Fabege
  Jag är nöjd med kvartalet ur flera aspekter särskilt den ökade aktiviteten på hyresmarknaden som avspeglar sig i vår starka nettouthyrning på 56 Mkr och i omförhandlingarna som ökade med 12 procent. Jag är optimistisk inför Q3 och tror att vi kommer få ett kvartal med fortsatt bra nettouthyrning även om Q3 traditionellt är ett svagare kvartal.
  Stefan Dahlbo, VD Fabege
  Fabege har en stark balansräkning, en stabil kundbas, ett modernt fastighetsbestånd i bra lägen med många utvecklings- och projektmöjligheter som vi är redo att ta oss an.
  Stefan Dahlbo, VD Fabege
  Den finansiella världen har en stor möjlighet att påverka utvecklingen i en mer klimatvänlig riktning och som låntagare har vi stora möjligheter att bidra till detta. Efter att Fabege förra året uppnådde 100% grön finansiering tar vi nu nästa steg och breddar vårt hållbarhetsansvar i finansieringen genom ett taxonomikopplat lån. Vi är glada att få göra detta tillsammans med Handelsbanken med sitt seriösa hållbarhetsarbete.
  Åsa Lind, Finanschef på Fabege
  Vi är väldigt glada över det stora intresset för Franzéngatan 6 på Västra Kungsholmen och att vi nu tecknat två viktiga kontrakt i kvarteret Glädjen. Nu fortsätter uthyrningsdiskussionerna för planen högre upp i huset.
  Andreas Malmsäter, uthyrningschef på Fabege.
  Vi vill ge både barn och vuxna i alla åldrar en upplevelse med fokus på lek och lärande samt en möjlighet att stifta bekantskap med hållbarhetsmålen på ett konkret och roligt sätt. Vi är mycket glada att en privat aktör visar vägen både när det gäller att utveckla en stadsdel med hög ambitionsnivå och när det gäller att sätta en hållbar agenda.
  David Zahle, Partner och arkitekt hos BIG – Bjarke Ingels Group
  Vi står ödmjuka inför att det krävs ett stort och fokuserat arbete inom de områden där vi har störst möjligheter att bidra till en hållbar utveckling, och de globala målen är en stor del av vårt dagliga arbete. Men för att nå de målen måste alla bidra, och genom den nya parken hoppas vi kunna öka medvetenheten och kunskapen om det viktiga arbetet som behöver göras.
  Susanna Elvsén, Marknadsområdeschef för Solna Business Park på Fabege
  2030-agendan för hållbar utveckling och dess 17 mål ska ledas av länder och hittills har fokus varit på åtgärder som vidtagits av regeringar, men vad kan individer göra? Detta var frågan när vi utvecklade The Good Life Goals. I parken kan besökarna bli inspirerade och ta reda på vad de kan göra på ett kreativt sätt.
  Andrea Norgren, co-lead One Planet Sustainable Lifestyles and Education Programme som utvecklade The Good Life Goals.
  Vi har en stark balansräkning, en stabil kundbas, ett bra fastighetsbestånd i bra lägen och många utvecklingsmöjligheter. Vi har under kvartalet utnyttjat vår styrka till att återköpa knappt 3 miljoner aktier. Allt med ambitionen att skapa ytterligare aktieägarvärde.
  Stefan Dahlbo, VD Fabege
  Vi är mycket glada över att ha knutit Johan Zachrisson till oss. Hans breda och långa erfarenhet inom utvecklingsprojekt, uthyrning och transaktioner kommer att bidra till vår framtida utveckling och vi ser fram emot att hälsa honom välkommen till oss.
  Stefan Dahlbo, VD och koncernchef på Fabege.
  Fabege är ett bolag som alltid imponerat med genomtänkt strategi, högt affärstempo och stabil leverans. Dessutom ett trevligt gäng med sunda värderingar. Både uppdraget och att bli en del av Fabege känns väldigt bra, och jag ser fram emot att börja.
  Johan Zachrisson.
  Tillsammans med vår nuvarande utveckling av Arenastaden, Haga Norra och Solna Business Park utgör markförvärvet ett naturligt tillskott som bidrar till nya värdeskapande möjligheter i Solna på längre sikt. Det geografiska läget och Solnas många kvaliteter gör att vi gärna stärker vårt innehav i området. Stefan Dahlbo, VD och koncernchef på Fabege.
  Stefan Dahlbo, VD och koncernchef på Fabege.
  Vi har precis färdigställt Skandinaviens första nollenergi-hotell – nu höjer vi ribban ytterligare med ett av Sveriges mest intressanta nybyggnadsprojekt. Vi är ödmjuka inför det arbete som ligger framför oss och branschen som helhet, men ser samtidigt på omställningen mot ett långsiktigt hållbart och lönsamt näringsliv som en stor möjlighet.
  Stefan Dahlbo, vd på Fabege.
  Vi har satt höga hållbarhetsmål på Fabege om att nå ett halverat klimatavtryck till 2030. När vi nu tillsammans med Återhus får en chans att testa att uppnå en halverad klimatpåverkan för ett nybyggnadsprojekt redan idag så ser vi ingen anledning att vänta. Vi vill inte bara utmana oss själva utan hela branschen, och vi hoppas att vi med Parkhuset även kan inspirera andra att tänka utanför boxen.
  Erik Dahlström, Chef för nyproduktion och ansvarig för Återhus på Fabege.
  Markanvisningsavtalet med Huddinge kommun är nästa viktiga steg i Fabeges utveckling av Flemingsbergsdalen. Genom avtalet förstärks Fabeges närvaro och kontroll över den framtida utvecklingen. Vi är glada över att fortsätta vår planerade utveckling av Flemingsberg i samarbete med Huddinge kommun.
  Stefan Dahlbo, VD
  Vi ser goda möjligheter att både optimera värdet av portföljen samt att ta ett ännu större ansvar för utvecklingen i våra områden genom att engagera oss djupare i utvecklingen av bostäderna, utan att det för den skull tar fokus från våra kommersiella lokaler.
  Stefan Dahlbo, VD och koncernchef
  2020 var ett annorlunda, märkligt och ibland besvärligt år. Mycket tid har ägnats åt dialog med våra kunder. Vi är övertygade om att vårt fokus på Stockholm och främst kontorsfastigheter är ett framgångsrecept även i framtiden.
  Stefan Dahlbo, VD
  Vi tackar Anders Borggren för att han har utvecklat både vårt arbetssätt och drivit digitaliseringsfrågorna framåt i stor skala. I Fred ser vi att vi har hittat rätt person att ta vid där Anders slutar och att ta oss vidare till nya nivåer.
  Stefan Dahlbo, VD och koncernchef Fabege.
  Våra projekt löper på och ett par förvärv har genomförts. Jag är övertygad om att vårt fokus på Stockholm och främst kontorsfastigheter är ett framgångsrecept för framtiden. Fabege har en stark finansiell ställning som gör att vi klarar oss bra, även i svåra tider, och förhoppningsvis kan ta vara på de möjligheter som kan skapas. Flera av våra nyckeltal är starkare i ingången av 2021 än de var 2020.
  Stefan Dahlbo, VD Fabege
  Det händer mycket i branschen gällande hållbart byggande och klimatpåverkan från byggprocessen idag. Hållbarhet ska prägla oss i allt vi gör och vi arbetar ständigt för att flytta fram positionerna och vara i täten. Vi strävar hela tiden efter att möta kundernas behov av komfort, välbefinnande och låga driftkostnader utan att öka utsläppen.
  Maria Jansson, projektchef.
  Projektet demonstrerar att även stora byggnader i tätområden kan klara plushusnivån och därför är det glädjande att det finns föregångare som vill höja ribban vad gäller energieffektivt byggande.
  Eje Sandberg, Forum för energieffektivt Byggande (FEBY).
  Klaus affärssinne och förmåga att bygga relationer har varit en viktig del av framgången i byggandet och utvecklingen av våra områden, inte minst Arenastaden. Vårt team kring affärsutveckling och uthyrning står väl rustade inför framtiden och jag tackar Klaus för hans stora engagemang och driv under alla år och de värden han har varit med att skapa.
  Stefan Dahlbo, VD och koncernchef för Fabege.
  Det är inte ofta denna typ av objekt och möjligheter kommer ut på marknaden, vilket också har återspeglats i det stora intresset för Kungsgatan 9. Vi är riktigt glada att det blir tillsammans med Convendum som vi fortsätter förädla både Kungsgatan och denna juvel. s
  Klaus Hansen Vikström, Vice VD och chef för affärsutveckling
  Vi får idag allt fler frågor från investerare på aktiemarknaden om vår strategi och våra målsättningar inom hållbarhet. Ciceros uttalande är ett fint betyg på att vi är på rätt väg och stärker oss i utmaningen att bidra till att Parisavtalets mål uppnås.
  Åsa Bergström, CFO
  Resultatet visar att det är uppenbart lönsamt att bedriva sin verksamhet på ett hållbart sätt. Vi vill bidra positivt till en långsiktigt hållbar utveckling av Stockholmsregionen och Fabege har högt uppsatta mål för att framtidssäkra både fastigheter och kunderbjudanden. Vi har kommit långt men är ödmjuka inför att bygg- och fastighetssektorns nödvändiga klimatomställning kommer att prägla vårt arbete under lång tid.
  Mia Häggström, hållbarhetschef
  - De tre som nu utses till att vara ordinarie i koncernledningen har alla arbetat på Fabege under många år och de har gedigna erfarenheter för sina respektive roller. De har också varit viktiga för att vi nått vår nuvarande position och har centrala roller för vår framtida utveckling. Jag är glad över den kompetens och drivkraft som vi har i koncernledningen.
  Stefan Dahlbo, VD och koncernchef i Fabege
  Vi är glada och stolta över att ha privilegiet att delta som en aktiv part i den stora omvandlingen mot en alltmer hållbar och ansvarskännande finansmarknad. För att klimatmålen i Parisavtalet ska uppnås krävs att hela den finansiella världen tar ett stort ansvar för klimatet.
  Åsa Lind, finanschef
  Fastigheter är den verksamhet som lämnar störst avtryck i miljön och det är därför viktigt att vi som bransch är i framkant i hållbarhetsarbetet. Hela vårt fastighetsbestånd är hållbarhetscertifierat och grön finansiering är ytterligare ett viktigt led i hållbarhetsarbetet. Fastighetsbranschen har visat att den tar frågan på allvar men nu sätter Fabege ribban för grön finansiering och utmanar branschens övriga aktörer att följa efter.
  Mia Häggström, hållbarhetschef
  Fastigheten ligger inte inom något av våra prioriterade områden och det känns därför naturligt att avyttra den.
  Stefan Dahlbo, VD och koncernchef.
  Det har varit en fantastisk resa att få skapa Hotel Giò tillsammans med Kom Hotel. Vi har haft en gemensam vision om att försöka bevara Hagahusets känsla och charm genom att ta hänsyn till dess höga kvaliteter och omsorgsfullt utformade detaljer, vilket jag verkligen tycker att vi har lyckats med, Johanna Axe Skoglund, projektledare på Fabege.
  Johanna Axe Skoglund, projektledare på Fabege.
  Det är höga ambitioner, engagemang och mycket hårt arbete av hela organisationen som ligger bakom utmärkelsen. I vår roll kan vi påverka utvecklingen och det är ett ansvar vi axlar med glädje. I dessa frågor ska det bara finnas vinnare.
  Mia Häggström, hållbarhetschef
  Jag är glad att Fabege står starkt i den kris vi alla går igenom. Resultatet visar på ett starkt bolag med en stabil verksamhet.
  Stefan Dahlbo, VD
  Flemingsbergsdalen är ett stort stadsutvecklingsprojekt som kommer att pågå under många år och vi ser, precis som i Arenastaden, fördelar att ha stor rådighet över området där vi verkar. Nu när planprogrammet godkänts av kommunfullmäktige och vi går in i nästa fas är det naturligt att Fabege tar en än större roll och driver detaljplanerna.
  Stefan Dahlbo, koncernchef Fabege
  - Tillsammans med kommunen kommer vi att skapa en plats där kunskap driver näringslivet, med attraktiva bostäder och där innovationer skapas i samarbete med akademierna. Tack vare vårt goda samarbete med WA Fastigheter i visionsarbetet, har vi kommit en bra bit på väg och gemensamt satt Flemingsberg på kartan.
  Klaus Hansen Vikström, VD för konsortiet SBD
  I Arenastaden driver vi som stadsutvecklare en ambitiös hållbarhetsagenda tillsammans med våra kunder. Vi har redan idag några av Sveriges mest energisnåla kontor, en tät samverkan för att skapa en trygg och trivsam plats och högst andel som reser med kollektivtrafik till och från jobbet enligt mätningar från CERO. Att vi nu dessutom får nya tågförbindelser till och från Göteborg är vi oerhört glada över.
  Niclas Ternstål, marknadsområdeschef Arenastaden
  Nu har vi tillsammans med företagen i stadsdelen tagit det första steget i vårt långsiktiga mål att halvera utsläppen från arbetspendling till och från Arenastaden till 2030.
  Mia Häggström, hållbarhetschef
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp

  Prenumerera