Fabege utökar sitt gröna MTN-program från 5 till 8 Mdkr

I april 2016 etablerade Fabege ett MTN-program med särskilda villkor avseende hållbarhet och miljö om 2 000 Mkr. Programmet utökades till 5 000 Mkr i september 2017. Fabege har nu beslutat att ytterligare utöka ramen till 8 000 Mkr. Uppdaterat prospekt finns att tillgå på bolagets hemsida och är godkänt av Finansinspektionen. Grundprospektet uppdateras årligen.

Efterfrågan på gröna obligationer för att finansiera miljöriktiga och hållbara tillgångar fortsätter att öka. Genom det gröna MTN-programmet kan Fabege erbjuda investerare att delta i finansiering av utvalda hållbara fastigheter via obligationer Fabege emitterar under programmet. Den befintliga ramen om 5 000 Mkr är i dagsläget fullt utnyttjad.

Programmet har tagits fram och utökats i samarbete med Handelsbanken och Mannheimer Swartling Advokatbyrå. De gröna villkoren är integrerade i programmet och samtliga obligationer som emitteras under programmet är gröna. Emitterade obligationer noteras på Nasdaq Stockholm Sustainable Bonds List. Återförsäljare för programmet är Handelsbanken, Swedbank, Nordea och SEB.

-          Vi är mycket glada för den fortsatt starka efterfrågan på våra gröna obligationer och våra ökade möjligheter att finansiera oss grönt. Hälften av Fabeges finansiering är nu grön och vi gläds åt den alltmer ansvarskännande finansmarknaden. , kommenterar Åsa Lind, Finanschef, Fabege.

Mer information om det gröna MTN-programmet finns på Fabeges webbsida; fabege.se/grontmtn

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Åsa Lind, finanschef, tel 08-555 148 08, 0733-87 18 08

Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information, vänligen besök oss på www.fabege.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi är mycket glada för den fortsatt starka efterfrågan på våra gröna obligationer och våra ökade möjligheter att finansiera oss grönt. Hälften av Fabeges finansiering är nu grön och vi gläds åt den alltmer ansvarskännande finansmarknaden.
Åsa Lind, Finanschef