Valberedningens förslag till styrelse och ordförande i Fabege AB (publ)

Inför årsstämman i Fabege AB (publ) den 2 april 2019 offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter. 

Valberedningen föreslår:

  •  att styrelsen ska bestå av sju ledamöter
  •  att omvälja Anette Asklin, Eva Eriksson, Märtha Josefsson, Jan Litborn, Pär Nuder, Per-Ingemar Persson och Mats Qviberg. Anna Engebretsen har undanbett sig omval
  •  att till styrelsens ordförande välja Jan Litborn

Valberedningen inför årsstämman 2019 består av:

  •  Bo Forsén, valberedningens ordförande, Backahill Inter AB
  •  Thomas Ehlin, Fjärde AP Fonden
  •  Eva Gottfridsdotter Nilsson, Länsförsäkringar Fondförvaltning
  •  Andreas Hofmann Investment AB Öresund

Tillsammans representerar valberedningen cirka 25 procent av rösterna i bolaget.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman i Fabege AB tisdagen den 2 april i år kommer att anges i kallelsen till årsstämman som offentliggörs i slutet av februari 2019.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bo Forsén, Valberedningsordförande, 0706-32 86 5

Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information, vänligen besök oss på www.fabege.se

Taggar:

Om oss

Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet.

Prenumerera

Dokument & länkar