CFO lämnar Getinge

Report this content

Getinge AB meddelar idag att Reinhard Mayer, CFO för Getingekoncernen, har av familjeskäl beslutat sig för att lämna företaget efter nära 20 år inom koncernen. Reinhard kommer fortsatt vara CFO och medlem av Getinges koncernledning tills han lämnar sin position i november 2017.

“Det är väldigt tråkigt att Reinhard har valt att lämna Getinge. Han har gedigen kunskap om bolaget och är en respekterad och uppskattad kollega, säger Mattias Perjos, Vd och koncernchef. Jag såg fram emot att jobba tillsammas med Reinhard men respekterar och förstår hans personliga familjeskäl för att lämna Getinge. Jag önskar honom all lycka till framöver när han nu flyttar tillbaka till Tyskland”.

Processen att rekrytera en ny CFO för Getinge kommer att påbörjas omgående.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kornelia Rasmussen, Kommunikationschef
Tel: +46 (0)10 335 5810
Email: Kornelia.rasmussen@getinge.com

Kort om Getinge
Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för människor, idag och i framtiden. www.getinge.com

Denna information är sådan information som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2017 kl.16.35 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar