Dela

Om oss

Getinge förser sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlkirurgi, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 anställda runtom i världen och produkterna säljs i över 135 länder.

Kontakt

 • Jeanette Hedén Carlsson

  Kommunikationsdirektör Getinge


  +46 10 335 1003
  http://www.getinge.com
 • Getinge AB
  Box 8861, 402 72 Göteborg
  +46 10 335 00 00
  http://www.getinge.com
 • Länkar

  Citat

  På samma gång som NICCI genomför kontinuerliga och icke-invasiva mätningar ges en komplett bild av patientens individuella hemodynamiska status – så att vårdpersonalen aldrig missar ett hjärtslag
  Clemens Brühl, Head of Product Management för avancerad patientövervakning på Getinge.
  Särskilt nu, mitt i kampen mot COVID-19-pandemin, utsätts hälso- och sjukvårdsorganisationer för stora utmaningar i fråga om drift och ekonomi. Den steriltekniska avdelningen måste felfritt kunna bearbeta kirurgiska instrument för att kunna hantera den stora eftersläpningen av operationer.
  Stéphane Le Roy, President Surgical Workflows på Getinge
  Fabriken producerar ungefär 230 000 enheter per år, vilket beräknas hjälpa till att rädda 500 liv om dagen
  Jocelyn Lebrun, Managing Director för Getinge i La Ciotat
  Vi fortsätter att fördjupa vårt samarbete med sjukhus och läkemedelsbolag världen över för att bekämpa COVID-19 och i kvartalet levererade vi fler avancerade IVA-ventilatorer än vad vi normalt gör under ett helt år
  Mattias Perjos, VD och koncernchef för Getinge
  Vi har gått från ett ventilationsläge där man andades åt barnet till ett läge där man idag också kan andas tillsammans med barnet
  Sabina Checketts, neonatalläkare
  Förutom att hjälpa till att upprätthålla diafragmans takt innebär synkroniseringen av en NAVA-ventilator att patienterna inte kämpar mot ventilatorn
  Miray Kärnekull, Medical Affairs Director på Getinge
  Denna stora oberoende multicenterstudie bevisar att NAVA har betydande positiva kliniska effekter för vuxna patienter på intensivvårdsavdelningar. Studien visade att man genom användning av NAVA kunde minska dagarna för mekanisk ventilation från 12 till 8 dagar, en minskning på fyra dagar eller närmare 35 %, vilket är en anmärkningsvärd förbättring med många positiva konsekvenser. Färre dagar på intensivvårdsavdelningen innebär även en avsevärt förbättrad hälsorelaterad ekonomi vilket gör det möjligt för sjukhus att frigöra värdefulla sängplatser och resurser på intensivvårdsavdelningen
  Jens Viebke, President Acute Care Therapies på Getinge
  Vi är mycket stolta över att vara en del av AIMES. Projektets tydliga fokus på samhällsnytta kommer att generera nya produkter som kan hjälpa medicinska team världen över att rädda fler liv samtidigt som de lyfter fram Sveriges konkurrenskraft inom medicinsk forskning och teknik
  Harald Castler, President Life Science, Getinge
  Vi uppmuntrar det livslånga lärandet och är stolta över att samarbeta med Universeum för att öka intresset kring teknik, vetenskap och hållbar samhällsutveckling. Vi kan bidra med nyttig  kunskap när det kommer till att skapa en hållbar och produktiv hälso- och sjukvård
  Mattias Perjos, VD på Getinge
  Vårt mål är att göra det lättare för sjukhus att göra vårdplatserna på intensivvårdsavdelningen tystare genom att på ett säkert sätt förflytta larmen utanför patientrummen
  David Pitts, klinisk expert på Integrated Therapy Solutions hos Getinge
  Vi vill stötta Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i deras viktiga arbete att skapa glädje som blir läkande för barn och unga som kämpar med olika typer av sjukdomar i sin vardag
  Magnus Lundbäck, Executive Vice President Human Resources & Sustainability på Getinge.
  FDA:s 510(k)-godkännande av Getinges Flow-e innebär att vi kan komplettera sortimentet av Flow-anestesimaskiner och erbjuda lösningar med personligt anpassad anestesi för högriskpatienter på den stora och utbredda amerikanska marknaden
  Eric Honroth, vd för regionen Nordamerika på Getinge
  Beslutet att bli koldioxidneutrala inom fem år är ett naturligt steg för oss och kommer att vara en del i hela organisationens verksamhet. Vi kommer kontinuerligt att analysera, validera och lägga till aktiviteter kopplade till vårt miljöarbete för att säkerställa att vi kommer att nå uppsatta mål.
  Mattias Perjos, VD & koncernchef
  Under årets andra kvartal rapporterar vi en fortsatt stark orderingång och försäljning av avancerade IVA-ventilatorer och produkter för ECMO-terapi till sjukhus samt Sterile Transfer-produkter till läkemedelsindustrin
  Mattias Perjos, VD och koncernchef
  Vi är glada över att kunna hjälpa läkare i deras arbete med att rädda liv genom att erbjuda ytterligare en ventilator i vårt produktutbud på den amerikanska marknaden
  Elin Frostehav, Vice President för Critical Care vid Getinge.
  Vi har sett en ökad efterfrågan på produkter för extrakorporealt livsstöd och extrakorporeal membranoxygenering och vi kommer att öka vår produktion så att vi kan hjälpa våra kunder rädda ännu fler liv
  Lena Hagman, EVP Quality & Regulatory Compliance & Managing Director Cardiopulmonary hos Getinge
  Med Maquet Moduevo Bridge går vi horisontellt. De är idealiska för rum med låg takhöjd och kan hantera stora enheter då de kan placeras intill varandra för att spara utrymme
  Stephane Tabillon, Product Manager
  Patientsäkerhet har sin början på den steriltekniska avdelningen eftersom det är avgörande för sjukhus att de sterila instrumenten tas emot av slutanvändaren på ett säkert sätt och i tid. Med våra nya indikatorer tar det endast 20 minuter att säkerställa patientsäkerheten inom ång- och väteperoxidprocesser
  Cindy Graham, Senior Director Consumables
  Projektet syftar till att hjälpa vården att minska antalet vårdrelaterade infektioner som kan uppstå under operationer
  Jonas Andersson, Vice President Global Product Management, Infection Control på Getinge
  Kvartalet präglades av COVID-19-pandemin samt det stora behovet av avancerade ventilatorer och ECMO-terapi på intensivvårdsavdelningar världen över. Våra världsledande positioner i dessa kategorier bidrog till att orderingången ökade med 47 procent organiskt
  Mattias Perjos, VD & koncernchef för Getinge
  Vi fortsätter att öka vår produktionskapacitet för att kunna möta det ökade behovet av ventilatorer från våra kunder. Vi arbetar nära med våra leverantörer och vår produktionsökning är naturligtvis beroende på tillgången av komponenter.
  Elin Frostehav, Vice President Critical Care på Getinge
  Det här är mycket viktigt för att vi ska kunna säkra våra möjligheter att fortsätta leverera våra produkter till EU-marknaden och andra marknader där CE-märkningen gäller
  Mikael K Johansson, Senior Director Program Office Acute Care Thearapies & EU MDR vid Getinge
  ”Vår organiska försäljningstillväxt fortsätter i det fjärde kvartalet och det är särskilt glädjande att se den starka utvecklingen på våra tre största marknader - USA, Kina och Tyskland,” säger Mattias Perjos, VD & koncernchef för Getinge. ”Både kvartalet och helåret blev bättre sett till marginaler och kassaflöde och vi har stärkt vår balansräkning.”
  Mattias Perjos, VD & koncernchef Getinge
  “Applikon Biotechnology har en stark portfölj med bioreaktorlösningar i världsklass som kommer att vara ett positivt tillägg till Getinges befintliga erbjudande mot biopharma-segmentet, som är det snabbast växande området inom Life Science, säger Mattias Perjos, VD och koncernchef Getinge. ”Detta avtal breddar vår position ytterligare inom lösningar för effektiva, säkra och kontaminationsfria forsknings- och produktionsprocesser.”
  Mattias Perjos, VD och koncernchef Getinge
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp