Delårsrapport januari - juni 2012

Rapportperioden januari – juni

  • Orderingången ökade med 15,7 % till 12 025 Mkr (10 395), organiskt ökade orderingången med 4,7 %
  • Nettoomsättningen ökade med 12,7 % till 10 858 Mkr (9 634), organiskt ökade nettoomsättningen med 1,3 %
  • Resultat före skatt ökade med 5,1 % till 1 285 Mkr (1 223)
  • Nettovinsten ökade med 5,1 % till 951 Mkr (905)
  • Vinst per aktie ökade med 5,3 % till 3,98 kr (3,78)
  • EBITA-resultatet före omstrukturering ökade med 8,2 % till 1 873 Mkr (1 731)

Rapportperioden april – juni

  • Orderingången ökade med 20,9 % till 6 230 Mkr (5 153), organiskt ökade orderingången med 8,2 %
  • Resultat före skatt ökade med 9,5% till 716 Mkr (654)
  • EBITA-resultatet före omstruktureringar ökade med 9,7 % till 1 019 Mkr (929)
  • Fortsatt goda resultatutsikter för 2012

2:a kvartalet 2012

Den starka orderingången under kvartalet underbygger utsikterna med en väsentligt förbättrad

resultattillväxt under innevarande års andra hälft.

Orderingång

Koncernens orderingång utvecklades starkt under kvartalet och ökade organiskt med mycket goda 8,2 %. Därmed uppgår den organiska orderingångsökningen för årets första sex månader till 4,7 %. Orderingången för Medical Systems var speciellt god och ökade organiskt med 15,7 %. För Infection Control som uppvisade en god orderingång under den motsvarande perioden föregående år ökade orderingången organiskt med knappt 1 %. Extended Cares orderingång låg organiskt något över fjolårsperioden.

Orderingången var fortsatt mycket stark på marknaderna utanför Västeuropa och Nordamerika som utgör en växande andel av koncernens omsättning. Under årets första 6 månader har ca 1/3 av orderingången genererats på dessa marknader. Volymutvecklingen på marknaderna i Västeuropa har fortsatt att utvecklas över förväntan medan utvecklingen i Nordamerika har varit svag hittills under året avseende medicintekniska kapitalvaror.

Telefonkonferens med CEO Johan Malmquist & CFO Ulf Grunander
11 juli 2012 klockan 10.00 svensk tid
Sverige 08 5352 6408 (använd alltid riktnummer)               
UK: + 44 207 784 1036

GETINGE GROUP är en ledande global leverantör av produkter och system som bidrar till kvalitetsförbättring och kostnadseffektivitet inom vård, omsorg och forskning. Vi är verksamma under de tre varumärkena ArjoHuntleigh, GETINGE och MAQUET. ArjoHuntleigh fokuserar på lösningar för patienters mobilitet och sårvård. GETINGE tillhandahåller lösningar för infektionskontroll inom hälso-och sjukvård samt kontamineringsförebyggande verksamhet inom bioteknik. MAQUET är specialiserat på lösningar, behandlingar och produkter för kirurgi, interventionell kardiologi och intensivvård.

Informationen är sådan som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Taggar:

Om oss

Getinge förser sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlkirurgi, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 anställda runtom i världen och produkterna säljs i över 135 länder.

Prenumerera

Dokument & länkar