Delårsrapport januari-mars 2012

 

Delårsrapport januari – mars 2012

Rapportperioden januari – mars

  • Orderingången ökade med 10,6 % till 5 795 Mkr (5 241), organiskt ökade orderingången med 1,2 %
  • Nettoomsättningen ökade med 12,3 % till 5 246 Mkr (4 671), organiskt ökade nettoomsättningen med 2,2 %
  • Resultat före skatt ökade med 0,4 % till 570 Mkr (568)
  • Nettovinsten ökade med 0,5 % till 422 Mkr (420)
  • Vinst per aktie ökade med 0,6 % till 1,76 kr (1,75)
  • EBITA resultatet före omstrukturering ökade med 6,6 % till 854 Mkr (801)
  • Starkt kassaflöde
  • Goda resultatutsikter för 2012

1:a kvartalet 2012

Orderingång

Koncernens orderingång ökade organiskt med 1,2 %. Trots att orderingången utvecklades svagt under kvartalet så bedöms efterfrågan befinna sig på en planenlig nivå och koncernen räknar fortsatt med att den organiska volymtillväxten för helåret ska överstiga föregående års nivå.

För Medical Systems ökade den organiska orderingången med knappt 1 %. För motsvarande period föregående år ökade den normaliserade orderingången organiskt (justerad för en större beställning till Brasilien) med 7 %. Extended Cares orderingång minskade organiskt med 0,2 % främst som en följd av en svagare volymutveckling i Nordamerika som under motsvarande kvartal föregående år hade en mycket god orderingång. Infection Controls orderingång ökade organiskt med 3,6 % med god tillväxt i såväl Nordamerika som på tillväxtmarknaderna.

Volymutvecklingen för nyförvärvade Atrium som inte ingår i beräkningen av den organiska orderingången var mycket god.

Telefonkonferens med Johan Malmquist, CEO och Ulf Grunander, CFO:
19 april 2012 klockan 15.00 CET
Sverige +46 (0)8 506 857 59
UK: +44 (0)207 108 6303

GETINGE GROUP är en ledande global leverantör av produkter och system som bidrar till kvalitetsförbättring och kostnadseffektivitet inom vård, omsorg och forskning. Vi är verksamma under de tre varumärkena ArjoHuntleigh, GETINGE och MAQUET. ArjoHuntleigh fokuserar på lösningar för patienters mobilitet och sårvård. GETINGE tillhandahåller lösningar för infektionskontroll inom hälso-och sjukvård samt kontamineringsförebyggande verksamhet inom bioteknik. MAQUET är specialiserat på lösningar, behandlingar och produkter för kirurgi och intensivvård.

Informationen är sådan som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Taggar:

Om oss

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för människor, idag och i framtiden.

Prenumerera

Dokument & länkar