Getinge ger medarbetare möjlighet till flexibelt distansarbete

Report this content

Tre av fyra Getinge-medarbetare som har arbetat hemifrån under COVID-19-pandemin tycker att detta arbetssätt har lett till förbättrad produktivitet och bättre balans mellan arbete och fritid. Till följd av detta introducerar företaget ett långsiktigt globalt erbjudande om flexibelt distansarbete.

– Vi är övertygade om att detta är ett tillvägagångssätt som alla vinner på. En studie från Harvard Business School* drar slutsatsen att kunskapsarbetare är mer produktiva hemifrån. Detta ligger väl i linje med våra interna undersökningar och både våra medarbetare och företaget kommer att ha nytta av ett flexibelt arbetsplatskoncept, säger Magnus Lundbäck, Executive Vice President Human Resources and Sustainability på Getinge.

En nyligen genomförd undersökning bland Getinges kontorsbaserade arbetskraft i de tio länder där företaget har sin största verksamhet visar att det som började som en hälso- och säkerhetsåtgärd i början av COVID-19-utbrottet nu har förvandlats till ett etablerat sätt att arbeta i företagets globala organisation.

Över 70 % av de anställda anser att distansarbete har förbättrat deras produktivitet och haft en positiv inverkan på balansen mellan arbetsliv och privatliv.

– Getinges varumärkeslöfte ”Passion for Life” omfattar även våra medarbetares liv. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder befintliga och framtida kontorsbaserade medarbetare möjligheten att arbeta där de kan utföra sitt jobb bäst, även efter COVID‑19, förklarar Magnus Lundbäck.

Getinges flexibla arbetsplatserbjudande är frivilligt och omfattar möjligheten för medarbetare att arbeta heltid utanför kontoret, arbeta deltid på kontoret eller fortsätta arbeta heltid på kontoret. Företaget har utvecklat konceptet så att det passar lokala anpassnings- och implementeringsbehov.

Detta flexibla arbetssätt rullas för närvarande ut och förväntas vara klart under 2021. 

Läs mer om Getinge på www.getinge.com/se

* Research: Knowledge Workers Are More Productive from Home (hbr.org)

 

Mediakontakt:

Anna Appelqvist, VP Corporate Communications
Telefon: +46 (0)10 335 5906
E-mail: anna.appelqvist@getinge.com

 

Kort om Getinge

Med en fast övertygelse om att alla människor och samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlkirurgi, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 anställda runtom i världen och produkterna säljs i över 135 länder.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Getinges varumärkeslöfte ”Passion for Life” omfattar även våra medarbetares liv. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder befintliga och framtida kontorsbaserade medarbetare möjligheten att arbeta där de kan utföra sitt jobb bäst, även efter COVID‑19
Magnus Lundbäck, Executive Vice President Human Resources and Sustainability på Getinge