Getinges delårsrapport januari - juni 2012 och telefonkonferens

GETINGE publicerar delårsrapport onsdag den 11 juli kl. 08.30 (svensk tid), följt av telefonkonferens kl. 10.00 (svensk tid) med Johan Malmquist, CEO, och Ulf Grunander, CFO.

Telefonnummer för att delta i konferensen:
Sverige:
+46 (0)8 5352 6408
UK: +44 (0)20 7784 1036
Kod: 4961269

Agenda
09.45 Ring konferensnummer
10.00 Genomgång av delårsrapporten
10.20 Frågestund
11.00 Avslutning

En inspelad version av konferensen är tillgänglig under 5 arbetsdagar på följande nummer:
Sverige:
+46 (0)8 5051 3897
UK: +44 (0)20 3427 0598
Kod: 4961269

Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. För att få tillgång till denna presentation, vänligen klicka på följande länk:
http://www.livemeeting.com/cc/premconfeurope/join?id=4961269 &role=attend&pw=pw4712

Alternativt, logga in på VisionCast genom att använda nedan mötes-ID samt lösenord:
VisionCast:
http://www.euvisioncast.com
Ditt namn: (Skriv in ditt namn)
Mötes-ID: 4961269
Lösenord: pw4712

För ytterligare information kontakta:
Sofie Melin
Investor Relations
Phone: +46 (0)10 335 5810
E-mail: sofie.melin@getinge.com

GETINGE GROUP är en ledande global leverantör av produkter och system som bidrar till kvalitetsförbättring och kostnadseffektivitet inom vård, omsorg och forskning. Vi är verksamma under de tre varumärkena ArjoHuntleigh, GETINGE och MAQUET. ArjoHuntleigh fokuserar på lösningar för patienters mobilitet och sårvård. GETINGE tillhandahåller lösningar för infektionskontroll inom hälso-och sjukvård samt kontamineringsförebyggande verksamhet inom bioteknik. MAQUET är specialiserat på lösningar, behandlingar och produkter för kirurgi, interventionell kardiologi och intensivvård.

Informationen är sådan som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Taggar:

Om oss

Getinge förser sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlkirurgi, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 anställda runtom i världen och produkterna säljs i över 135 länder.

Prenumerera

Dokument & länkar