Getinges delårsrapport januari - mars 2012 och telefonkonferens

 

GETINGE publicerar delårsrapport torsdag den 19 april kl. 12.00 (svensk tid), följt av telefonkonferens kl. 15.00 (svensk tid) med Johan Malmquist, CEO, och Ulf Grunander, CFO.

Telefonnummer för att delta i konferensen:
Sverige: +46 (0)8 506 857 59
UK: +44 (0)207 108 6303

Agenda
14.45 Ring konferensnummer
15.00 Genomgång av delårsrapporten
15.20 Frågestund
16.00 Avslutning

En inspelad version av konferensen är tillgänglig under 5 arbetsdagar på följande nummer:
Sverige: +46 (0)8 506 269 49
UK: +44 (0)207 750 99 28
Kod: 270495#

Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. För att få tillgång till denna presentation, vänligen klicka på följande länk:
https://www.anywhereconference.com/?Conference=108270495&PIN=355845

För ytterligare information kontakta:
Sofie Melin
Investor Relations
Phone: +46 (0)10 335 5810
E-mail:
sofie.melin@getinge.com

GETINGE GROUP är en ledande global leverantör av produkter och system som bidrar till kvalitetsförbättring och kostnadseffektivitet inom vård, omsorg och forskning. Vi är verksamma under de tre varumärkena ArjoHuntleigh, GETINGE och MAQUET. ArjoHuntleigh fokuserar på lösningar för patienters mobilitet och sårvård. GETINGE tillhandahåller lösningar för infektionskontroll inom hälso-och sjukvård samt kontamineringsförebyggande verksamhet inom bioteknik. MAQUET är specialiserat på lösningar, behandlingar och produkter för kirurgi och intensivvård.

Informationen är sådan som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Taggar:

Om oss

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för människor, idag och i framtiden.

Prenumerera

Dokument & länkar