Säker förlossning av fyrlingar på Regional Specialist Hospital i Wroclaw

Report this content

Nyligen förlöste Grażyna Ohia och hennes kollegor på Regional Specialist Hospital i Wroclaw, Polen, fyrlingar för första gången i sjukhusets historia. Getinges Servo-ventilatorer gav Adam, Alan, Kaj och Noe andningsstöd under deras första veckor på den neonatala intensivvårdsavdelningen.

Förlossning av fyrlingar är sällsynt. Även om man har haft åtskilliga flerbarnsfödslar på Regional Specialist Hospital i Wroclaw i Polen sedan 1984 då sjukhuset öppnade har man inte haft ett enda fall av fyrlingar. Detta förändrades nyligen, och Grażyna Ohia, chef för den neonatala avdelningen, och hennes kollegor ägnade veckor åt att förbereda sig för detta historiska ögonblick.

– Det var en utmaning eftersom en förlossning av fyrlingar aldrig tidigare hade ägt rum på vårt sjukhus. Ett för tidigt fött barn är alltid en krävande situation eftersom olika saker kan inträffa, så vi planerade allt i detalj för att vara så välförberedda som möjligt. I samarbete med gynekologer, obstetriker och en perinatolog fastställde vi det mest optimala förlossningsdatumet.

I den 30:e graviditetsveckan förlöste Grażyna Ohia och teamet fyra friska pojkar genom planerat kejsarsnitt. Det största barnet vägde 1 550 gram, det minsta 1 270 gram och de andra två cirka 1 300 gram vardera. Varje enskilt barn övervakades av en neonatolog och en barnmorska medan de transporterades till den neonatala intensivvårdsavdelningen (NIVA) i inkubatorer där de skulle tillbringa sina första veckor i livet.

– Vi anslöt dem till Getinges Servo-maskiner med icke-invasiv ventilation. Vi har arbetat med den här utrustningen under flera år, och vår personal uppskattar att arbeta med den, i synnerhet eftersom den är så lättanvänd. I en situation där man måste vårda fyra barn samtidigt finns det inget utrymme för tekniska fel, särskilt då man även ansvarar för andra patienter på sjukhuset. Utrustningen måste vara tillförlitlig.

Fyrlingarnas mamma återhämtade sig snabbt efter förlossningen och det uppstod inga komplikationer. Efter några dagar kunde hon återvända hem tillsammans med pappan och en äldre son och de väntade nu på att de nyfödda skulle vara redo att lämna sjukhuset.

Femtio dagar senare skrevs pojkarna Adam, Alan, Kaj och Noe ut.

– För vårt team har detta varit en känslomässig upplevelse som vi alltid kommer att minnas. Med god planering lyckades vi klara av detta tillsammans, trots att vi redan arbetade med full kapacitet. Mamman besökte pojkarna varje dag och stöttade deras utveckling så mycket hon kunde innan de skrevs ut. Det var underbart att se. Det är verkligen spännande att arbeta med nyfödda. Jag älskar mitt jobb.

Läs mer om Getinges mekaniska ventilatorer

Mediakontakt:

Anna Appelqvist, VP Corporate Communications
Tel.: +46 (0)10-335 5906
E-post: anna.appelqvist@getinge.com

Om Getinge
Fast övertygade om att alla människor och alla samhällen bör ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och institutioner verksamma inom Life Science-området med produkter och lösningar vars syfte är att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsrutiner. Bland annat erbjuder företaget produkter och lösningar för intensivvård, kardiovaskulära procedurer, operationssalar, sterilgodshantering och Life Science. Getinge har över 10 000 medarbetare världen över och företagets produkter säljs i över 135 länder.

 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Ett för tidigt fött barn är alltid en krävande situation eftersom olika saker kan inträffa, så vi planerade allt i detalj för att vara så välförberedda som möjligt.
Grażyna Ohia, chef för den neonatala avdelningen på Regional Specialist Hospital