Dela

Om oss

Getinge förser sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlkirurgi, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 anställda runtom i världen och produkterna säljs i över 135 länder.

Kontakt

 • Jeanette Hedén Carlsson

  Kommunikationsdirektör Getinge


  +46 10 335 1003
  http://www.getinge.com
 • Getinge AB
  Box 8861, 402 72 Göteborg
  +46 10 335 00 00
  http://www.getinge.com
 • Länkar

  Citat

  Tack vare vårt system för sterilgodshantering och spårbarhet av kirurgiska instrument, ser vi till att rätt gods är på rätt plats vid rätt tid och håller högsta kvalitet och garanterad sterilitet.
  Mats Rydenfors, enhetschef för sterilcentralen på Östra sjukhuset
  Det känns skönt inombords att veta att maskinerna jag tillverkar bidrar till säkrare vård.
  Cheng Xiang Yao, Getinge
  Vid den första installationen var personalen på sterilcentralen så glada att de klappade händerna. Nu behövde de inte längre spåra instrument med hjälp av penna, papper och etikettapplikatorer. De var väldigt glada över att få arbeta digitalt, det sparade tid och gjorde att de kunde tillhandahålla bättre patientvård.
  Lars Søndergaard, Director, Product Management & Business Development på Getinge
  Vi ville ha en pålitlig utrustning som var enkel att flytta runt. Detta är avgörande för att vårt team ska kunna ta sig till kritiskt sjuka patienter på platser som saknar vårdresurser.
  Dr Diego Pardo
  Det känns extra motiverande att gå till jobbet varje dag när man vet att produkterna som man tillverkar är en väsentlig del av de steriltekniska avdelningarna där steriltekniker ser till att kirurgiska instrument rengörs, desinficeras och steriliseras i tid till nästa kirurgiska ingrepp.
  Patrik Lingmert, Getinge
  Ett konkurrenskraftigt finansieringserbjudande är ett naturligt inslag när man bygger stabila partnerskap.
  Caroline Johnson, Senior Manager, Financial Services på Getinge.
  Sammantaget ökade omsättningen med 3,6 procent organiskt jämfört med det andra kvartalet 2020 och orderingången minskade organiskt med 6,1 procent jämfört med 2020, då vi hade väldigt stora beställningar av avancerade IVA-ventilatorer.
  Mattias Perjos, VD & koncernchef Getinge
  Många hälso- och sjukvårdssystem hade långa väntelistor redan innan Covid-19 bröt ut, så ett kunskapsbaserat planeringsverktyg var på gång. Pandemin sporrade oss att hitta en effektiv lösning ännu snabbare
  Matthias Rath, Director Product Management & Business Development OR Solutions, Getinge.
  Hållbarhet är en av våra högsta prioriteringar och kärnan i allt vi gör. Förra året tillkännagav vi avsikten att bli ett CO₂-neutralt företag 2025, vilket stöder vårt mål att bidra till hållbar hälso- och sjukvård, såväl miljömässigt som socialt. Vi är hedrade över att få detta pris.
  Magnus Lundbäck, Executive Vice President Human Resources & Sustainability på Getinge
  Som ett steg i att främja närproducerad, förnybar el, är det glädjande att vi kan göra denna satsning tillsammans med en lokal solenergiproducent. Redan under det första året förväntar vi att cirka 55% av vår produktion här i Getinge kommer att drivas med solenergi.
  Niclas Jonasson, VD för Getinge Sterilization
  Om vi ska kunna skapa verkliga förbättringar behöver vi ett öppet ekosystem där vi samarbetar och delar kunskap med partners och andra leverantörer. Som jag ser det, är det här vi kan skapa störst värde.
  Charlotte Enlund, Getinge
  Även om sjukhus kan vidta åtgärder för att anställa mer personal och få personalen arbeta längre dagar för att hantera operationsköerna, måste de även titta på de tekniska alternativen så att de kan förbättra effektiviteten i planeringen och utnyttjandet av resurser.
  Eric Honroth, President för säljregionen Nordamerika, Getinge
  Efter bara 20 minuters book building var erbjudandet övertecknat flera gånger om till bättre villkor än vi vågat hoppas på. Vi kommer att återkomma regelbundet till marknaden med erbjudanden likt detta, så att fler ska kunna få en möjlighet att vara med framöver.
  Lars Sandström, CFO Getinge
  Patientens lungor var i mycket dåligt skick från början, men tack vare ECMO-behandlingen fick lungorna den tid de behövde för att läka.
  Prof. Mariusz Zimmer, chef för 2:a avdelningen för gynekologi och obstetrik vid University Clinical Hospital i Wroclaw, Polen
  – Drivkraften är densamma som Getinges varumärkeslöfte – Passion For Life. Det är vad vi bär med oss inombords när vi ger oss ut på fältet.
  Madhuseguntha Durairaj
  – Jag har alltid varit stolt över det jag gör, men den personliga kopplingen till de läkemedel och vaccin som våra bioreaktorer hjälper till att utveckla är mycket starkare nu, efter mina egna upplevelser.
  Edwin van der Ree
  Det är en väldigt allvarlig situation och vi är alla utmattade men vi fortsätter att kämpa för att rädda fler liv.
  Iram Fathema
  – Under COVID-19-pandemin har vi utvecklat flera nya sätt att interagera virtuellt med våra kunder.
  Carsten Blecker, Chief Commercial Officer på Getinge.
  COVID-19 pandemin samt en växande kunskap om andningsvård har ökat behovet av individanpassade lösningar för kritiskt sjuka patienter. Effektiva alternativ för individanpassad andningsvård samt urträningslösningar för patienter som intensivvårdas är mer i fokus än någonsin. Getinge strävar efter att stödja kunder och patienter genom att leverera kliniskt banbrytande lösningar inom detta område.
  Eric Honroth, President för Getinges Nordamerikanska säljorganisation
  Fler och fler av våra kunder närmar sig en situation där hanteringen av den rekordlånga operationskön är en lika stor utmaning som COVID-19.
  Mattias Perjos, VD & koncernchef på Getinge
  När jag kom till arbetet en av de första traumatiska dagarna kunde jag nästan inte ta mig igenom de trånga korridorerna.
  Dana Yamini.
  Vi är mycket glada över att kunna erbjuda denna optimerade och kostnadseffektiva lösning för preparering av bioreaktorer. Detta i en tid då mycket av forskningen är inriktad på att utveckla och framställa vaccin.
  Harald Castler, President Life Science på Getinge.
  Jag känner mig väldigt stolt över att vi har lyckats fortsätta det nära samarbetet med våra kunder trots de begränsningar som pandemin förde med sig under 2020
  Mattias Perjos, VD & koncernchef på Getinge
  Getinges varumärkeslöfte ”Passion for Life” omfattar även våra medarbetares liv. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder befintliga och framtida kontorsbaserade medarbetare möjligheten att arbeta där de kan utföra sitt jobb bäst, även efter COVID‑19
  Magnus Lundbäck, Executive Vice President Human Resources and Sustainability på Getinge
  I tider då resor och personlig kontakt är väldigt begränsat uppfyller möjligheten att kliva in på vårt virtuella sjukhus ett viktigt behov.
  Jeanette Hedén Carlsson, EVP Communication & Brand Management på Getinge.
  Detta partnerskap är ett exempel på den utökade omfattningen av vårt eget arbete med hållbarhet, innovation och kundfokus liksom vårt engagemang för att hålla Getinge i framkant inom dessa forskningsområden. I slutändan kan kunskapen och erfarenheten som samlas in hjälpa oss att rädda ännu fler liv tillsammans med våra kunder,
  Magnus Lundbäck, Executive Vice President Human Resources & Sustainability
  Att ansluta oss till Science Based Targets initiative är ett naturligt nästa steg för oss. Detta är ett bra sätt att öka transparensen kring vårt engagemang och våra framsteg. Getinge strävar efter att bli ett koldioxidneutralt företag och har vidtagit ett antal åtgärder för att uppnå vårt mål.
  Magnus Lundbäck, Executive Vice President Sustainability på Getinge
  Investeringen i Merrimack gör att vi kan fördubbla den installerade produktionskapaciteten av DPTE-BetaBag®
  Harald Castler, President Life Science på Getinge
  Vi har fortsatt att stötta sjukvården samt de läkemedelsbolag som utvecklar och tillverkar vaccin i högt tempo. Vi nådde även målet för helåret om att leverera 26 000 avancerade IVA-ventilatorer och efterfrågan på våra produkter för ECMO-terapi är fortsatt stor.
  Mattias Perjos, VD och koncernchef för Getinge
  Förvärvet av Quadralene gör att vi på ett mer effektivt sätt kan tillföra värde till kunderna i deras viktiga arbete för att minska sjukhusrelaterade infektioner
  Stéphane Le Roy, affärsområdeschef för Surgical Workflows på Getinge
  På samma gång som NICCI genomför kontinuerliga och icke-invasiva mätningar ges en komplett bild av patientens individuella hemodynamiska status – så att vårdpersonalen aldrig missar ett hjärtslag
  Clemens Brühl, Head of Product Management för avancerad patientövervakning på Getinge.
  Särskilt nu, mitt i kampen mot COVID-19-pandemin, utsätts hälso- och sjukvårdsorganisationer för stora utmaningar i fråga om drift och ekonomi. Den steriltekniska avdelningen måste felfritt kunna bearbeta kirurgiska instrument för att kunna hantera den stora eftersläpningen av operationer.
  Stéphane Le Roy, President Surgical Workflows på Getinge
  Fabriken producerar ungefär 230 000 enheter per år, vilket beräknas hjälpa till att rädda 500 liv om dagen
  Jocelyn Lebrun, Managing Director för Getinge i La Ciotat
  Vi fortsätter att fördjupa vårt samarbete med sjukhus och läkemedelsbolag världen över för att bekämpa COVID-19 och i kvartalet levererade vi fler avancerade IVA-ventilatorer än vad vi normalt gör under ett helt år
  Mattias Perjos, VD och koncernchef för Getinge
  Vi har gått från ett ventilationsläge där man andades åt barnet till ett läge där man idag också kan andas tillsammans med barnet
  Sabina Checketts, neonatalläkare
  Förutom att hjälpa till att upprätthålla diafragmans takt innebär synkroniseringen av en NAVA-ventilator att patienterna inte kämpar mot ventilatorn
  Miray Kärnekull, Medical Affairs Director på Getinge
  Denna stora oberoende multicenterstudie bevisar att NAVA har betydande positiva kliniska effekter för vuxna patienter på intensivvårdsavdelningar. Studien visade att man genom användning av NAVA kunde minska dagarna för mekanisk ventilation från 12 till 8 dagar, en minskning på fyra dagar eller närmare 35 %, vilket är en anmärkningsvärd förbättring med många positiva konsekvenser. Färre dagar på intensivvårdsavdelningen innebär även en avsevärt förbättrad hälsorelaterad ekonomi vilket gör det möjligt för sjukhus att frigöra värdefulla sängplatser och resurser på intensivvårdsavdelningen
  Jens Viebke, President Acute Care Therapies på Getinge
  Vi är mycket stolta över att vara en del av AIMES. Projektets tydliga fokus på samhällsnytta kommer att generera nya produkter som kan hjälpa medicinska team världen över att rädda fler liv samtidigt som de lyfter fram Sveriges konkurrenskraft inom medicinsk forskning och teknik
  Harald Castler, President Life Science, Getinge
  Vi uppmuntrar det livslånga lärandet och är stolta över att samarbeta med Universeum för att öka intresset kring teknik, vetenskap och hållbar samhällsutveckling. Vi kan bidra med nyttig  kunskap när det kommer till att skapa en hållbar och produktiv hälso- och sjukvård
  Mattias Perjos, VD på Getinge
  Vårt mål är att göra det lättare för sjukhus att göra vårdplatserna på intensivvårdsavdelningen tystare genom att på ett säkert sätt förflytta larmen utanför patientrummen
  David Pitts, klinisk expert på Integrated Therapy Solutions hos Getinge
  Vi vill stötta Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i deras viktiga arbete att skapa glädje som blir läkande för barn och unga som kämpar med olika typer av sjukdomar i sin vardag
  Magnus Lundbäck, Executive Vice President Human Resources & Sustainability på Getinge.
  FDA:s 510(k)-godkännande av Getinges Flow-e innebär att vi kan komplettera sortimentet av Flow-anestesimaskiner och erbjuda lösningar med personligt anpassad anestesi för högriskpatienter på den stora och utbredda amerikanska marknaden
  Eric Honroth, vd för regionen Nordamerika på Getinge
  Beslutet att bli koldioxidneutrala inom fem år är ett naturligt steg för oss och kommer att vara en del i hela organisationens verksamhet. Vi kommer kontinuerligt att analysera, validera och lägga till aktiviteter kopplade till vårt miljöarbete för att säkerställa att vi kommer att nå uppsatta mål.
  Mattias Perjos, VD & koncernchef
  Under årets andra kvartal rapporterar vi en fortsatt stark orderingång och försäljning av avancerade IVA-ventilatorer och produkter för ECMO-terapi till sjukhus samt Sterile Transfer-produkter till läkemedelsindustrin
  Mattias Perjos, VD och koncernchef
  Vi är glada över att kunna hjälpa läkare i deras arbete med att rädda liv genom att erbjuda ytterligare en ventilator i vårt produktutbud på den amerikanska marknaden
  Elin Frostehav, Vice President för Critical Care vid Getinge.
  Vi har sett en ökad efterfrågan på produkter för extrakorporealt livsstöd och extrakorporeal membranoxygenering och vi kommer att öka vår produktion så att vi kan hjälpa våra kunder rädda ännu fler liv
  Lena Hagman, EVP Quality & Regulatory Compliance & Managing Director Cardiopulmonary hos Getinge
  Med Maquet Moduevo Bridge går vi horisontellt. De är idealiska för rum med låg takhöjd och kan hantera stora enheter då de kan placeras intill varandra för att spara utrymme
  Stephane Tabillon, Product Manager
  Patientsäkerhet har sin början på den steriltekniska avdelningen eftersom det är avgörande för sjukhus att de sterila instrumenten tas emot av slutanvändaren på ett säkert sätt och i tid. Med våra nya indikatorer tar det endast 20 minuter att säkerställa patientsäkerheten inom ång- och väteperoxidprocesser
  Cindy Graham, Senior Director Consumables
  Projektet syftar till att hjälpa vården att minska antalet vårdrelaterade infektioner som kan uppstå under operationer
  Jonas Andersson, Vice President Global Product Management, Infection Control på Getinge
  Kvartalet präglades av COVID-19-pandemin samt det stora behovet av avancerade ventilatorer och ECMO-terapi på intensivvårdsavdelningar världen över. Våra världsledande positioner i dessa kategorier bidrog till att orderingången ökade med 47 procent organiskt
  Mattias Perjos, VD & koncernchef för Getinge
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp