Fiskens hälsa viktig för köttets kvalitet

Fisk är idag jordens vanligaste djur i livsmedelsproduktionen. I takt med att fisk utnyttjas alltmer har också medvetenheten om det etiska ansvaret gentemot djuren växt. Ett samarbetsprojekt mellan Göteborgs universitet och SLU har fått 10 miljoner av FORMAS för att studera välfärdsfrågor för odlad fisk.

Det är ofta svårt att utifrån avgöra hur en fisk mår och vad den upplever som stressande eller obehagligt.

Studerar stressreaktioner när de händer

I det nystartade projektet ska forskarna identifiera olika typer av stressituationer i odlingsmiljön med hjälp av unika fysiologiska telemetritekniker. Situationer ska sedan återskapas i kontrollerade labboratorieförsök för att kunna få en bättre uppfattning om fiskens fysiologiska stressreaktioner.

- Telemetritekniken ger oss för första gången möjlighet att mäta variabler som hjärtfrekvens, blodflöden och andning i fiskar som simmar fritt i odlingsmiljön. Den inblicken in i fiskarnas liv kommer hjälpa oss att förstå hur de olika odlingsmomenten påverkar dem, säger forskaren och biologen Albin Gräns vid Göteborgs universitet.

Förutom Albin Gräns deltar tre andra forskare från Göteborgs universitet i forskningsprojektet, biologerna Erik Sandblom, Kristina ”Snuttan” Sundell och Michael Axelsson.

Kommersiella fiskodlare välkomnar forskningen

Arbetet är en fortsättning på ett etablerat sammarbete mellan Göteborgs Universitet (GU), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och kommersiella fiskodlare. Forskarna arbetar bland annat med att undersöka flera olika metoder som idag rutinmässigt används för att bedöva fisk före avlivningen.

- Initiativet att studera och mäta fiskarnas fysiologiska stressrespons vid olika moment inom kommersiell fiskodling välkomnas av odlarna, eftersom man idag inser att det finns ett samband mellan problem med exempelvis köttkvalitet och olika sjukdomar hos odlad fisk och det faktum att djuren kan stressas i odlingsmiljön, säger Albin Gräns.

Projektet avser att med hjälp av den senaste tekniken inom telemetri, datalagringsimplantat och fysiologisk mätteknik jämföra och mäta djurets respons vid olika moment inom kommersiell fiskodling. Information kan användas för att skapa biologiskt relevanta underlag för kommande lagar och föreskrifter inom djurskydd för fisk, och dels för att skapa underlag för utveckling av framtida fiskodlingssystem utifrån djurens villkor.

Kontakt:

Albin Gräns, e-mail: albin.grans@bioenv.gu.se

Tel: 031-7863697, Mobil: 0737033500

Foto:

Bild av fisk: fotograf Michael Axelsson

Porträttbild: fotograf Malin Rosengren

Carina Eliasson
Pressinformatör
Göteborgs universitet
telefon: 031-786 98 73
e-post: carina.eliasson@science.gu.se

Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook.
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Taggar:

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera

Media

Media