Om att bygga broar på internationell lärarkonferens

Report this content

Göteborgs universitet är värd när 200 lärarutbildare från 22 länder samlas under temat ”Bygga broar” 20-22 april. Temat anknyter till en situation där många av medlemsländernas skolsystem har tagit emot en stor mängd nyanlända skolelever.

Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet är medlem i det internationella nätverket European Teacher Education Network, ETEN, som riktar sig till lärarutbildare i Europa, USA och Asien. För första gången är nu Göteborgs universitet värd för den årliga konferensen där lärarutbildare samlas för att presentera utvecklingsarbete och forskning samt diskutera och utbyta erfarenheter av undervisning.

Temat ”Bygga broar” anknyter - utöver till att slå broar mellan medlemsländernas lärarutbildningar - till en situation där många av medlemsländernas skolsystem har fått hantera stora mängder av nyanlända skolelever.
– Det handlar om behovet av att bygga broar mellan elever och hur man gör detta på skolor med många nyanlända. Men detta kan även gälla på lärarutbildningarna när nyanlända med lärarbakgrund kommer till oss, säger Maria Svensson, ETEN:s ordförande samt universitetslektor vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession.

Hon understryker betydelsen av att lärarutbildare själva lägger tid på internationellt lärarutbyte om vi vill uppnå målet att få lärarstudenterna själva att intressera sig för de globala frågorna. Hon är själv flitig utbyteslärare.

– ETEN uppmuntrar både lärarutbildare och lärarstudenter till internationellt utbyte. Det är ett utmärkt sätt att få andra perspektiv på sin egen lärarutbildning som lärarstudent och sin egen undervisning om du är lärarutbildare, säger Maria Svensson.

ETEN bildades 1988 och har idag 60 medlemsorganisationer fördelade på 22 länder. Konferensen i Göteborg innehåller en gemensam del med storföreläsningar av professor Gudrun Erickson och docent Ylva Odenbring från Göteborgs universitet. En stor mängd presentationer görs därutöver i någon av de tolv tematiska intressegrupperna, Thematic Interest Groups (TIGs). Dessutom kommer fem av de tolv intressegrupperna fredag 21 april att göra skolbesök ute i Göteborgs grundskolor. Lärarutbildare från Belgien, Nederländerna, Spanien och Taiwan har dagarna före konferensen föreläsningar eller workshops för studenter i kurser på lärarutbildningen.

Media är välkomna att närvara vid konferensen.

Tid: 20-22 april
Plats: Pedagogen, Göteborgs universitet, hus A (Västra Hamngatan 25) och hus B (Läroverksgatan 15)

Program för ETEN2017: http://uf.gu.se/english/cooperation/conferences/eten2017/programme

För mer information kontakta:
Maria Svensson, ordförande ETEN, telefon: 0702-147506, e-post: maria.svensson@ped.gu.se
Ilse Hakvoort, internationell koordinator Utbildningsvetenskapliga fakulteten, telefon: 0730-565337, e-post: ilse.hakvoort@ped.gu.se
Cecilia Nihlén, ETEN koordinator på GU, telefon: 0733-241329, e-post: cecilia.nihlen@ped.gu.se

Torsten Arpi
Kommunikatör
Tel: 0768-58 11 87
E-post: torsten.arpi@ped.gu.se

Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Adda oss på Snapchat (Göteborgs universitet). Följ oss på Instagram.
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 800 studenter och 6 200 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Taggar:

Prenumerera