Sociala medier-användningen äger rum både on- och offline

Report this content

Sociala medier har förändrat hur människor kommunicerar med varandra men användandet är varken statiskt eller knutet till en specifik plattform. Nya funktioner på plattformarna, förändrade livsvillkor och förmåga att vara både on- och offline samtidigt är några av de omständigheter som påverkar vårt användande. Det visar en ny avhandling vid Göteborgs universitet.

I avhandlingen Using social media reder Beata Jungselius ut vad det innebär att använda sociala medier med fokus på Instagram. I sina studier har hon intervjuat en grupp användare 2012 och sedan fem år senare, 2017, pratat med samma grupp människor för att förstå deras användning.

– En sådan här studie med fördjupade analyser av användarnas egna beskrivningar av sina beteenden över tid är väldigt ovanlig. Genom att återvända till samma intervjupersoner som befinner sig i olika stadier i livet med olika yrken och olika familjesituationer har jag fått tillgång till deras egna reflektioner om vad som påverkat deras beteende, säger hon.

En av de faktorer som framträtt som central för hur människor använder sociala medier handlar om förändrade livsförhållanden och möjligheten att kontrollera sin tid.

– Några användare berättade att de nu använde Instagram mer, men samtidigt mindre aktivt i termer av hur de interagerar eller publicerar foton på grund av begränsad tid på nya jobb eller som nyblivna föräldrar, säger Beata Jungselius.

Även synen på sekretess och integritet har förändrats över tid.

 – Jag såg en tydlig utveckling mot att konversationer och interaktioner numer sker i slutna forum som i privata direktmeddelanden, chattar eller särskilda grupper, istället för som tidigare, i de mer publika flödena där interaktionen var synlig för alla.

Den tekniska utvecklingen av plattformarna påverkar också användningen. Möjligheterna att kommunicera och interagera var betydligt fler 2017 jämfört med 2012, då användarna på alla stora plattformar 2017 kunde jobba med text, foto, GIF-filer och stickers. Tidigare var plattformarna mer diversifierade och hade sina specialiteter, idag liknar de varandra till stor del, menar Beata Jungselius.

Användningen av sociala medier är samtidigt en del av ett större beteende där utövarna planerar sin användning för att sedan producera och posta innehåll, samtidigt som de interagerar med andra och deras innehåll.

– Plattformar blir sociala genom att människor interagerar med varandra på dem. Ju större vana av detta beteende användarna utvecklar, desto skickligare blir de på att växla mellan de olika aktiviteterna. Feedbacken som ges online efter att ha postat ett inlägg påverkar sedan planeringen av nästa inlägg, och så vidare.

Eftersom vi idag är ständigt uppkopplade utvecklar sociala medier-användare en förmåga att vara mer eller mindre närvarande i ett online-sammanhang samtidigt som de umgås med någon mellan fyra ögon.

– Slutsatsen är att vi inte kan dela upp beteendet i att pågå antingen online eller offline. Användandet utspelar sig samtidigt hela tiden, människor orienterar sig kring plattformarna som en del i vardagen utan att nödvändigtvis logga in och uppdatera dem, och därför behöver vi också fundera över vad vi egentligen menar när vi pratar om att ”använda” sociala medier, säger hon.

Kontakt: Beata Jungselius, telefon: 073–508 08 88, e-post: beata.jungselius@ait.gu.se
Avhandling: Using social media http://hdl.handle.net/2077/61756

Avhandlingen försvaras på Torg Grön, hus Patricia, Forskningsgången 6, Lindholmen, Göteborg kl. 13:00 den 25 oktober 2019.

Peter Larsson
Kommunikatör
Tel: 0730-791172
E-post: peter.larsson@gu.se

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 47 500 studenter och 6 400 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.  Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Adda oss på Snapchat (uniofgothenburg). Följ oss på Instagram.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Slutsatsen är att vi inte kan dela upp beteendet i att pågå antingen online eller offline. Användandet utspelar sig samtidigt hela tiden, människor orienterar sig kring plattformarna som en del i vardagen utan att nödvändigtvis logga in och uppdatera dem, och därför behöver vi också fundera över vad vi egentligen menar när vi pratar om att ”använda” sociala medier.
Beata Jungselius, doktorand