Blunda inte! Ny bok om att förebygga sexuella övergrepp

Sexuella övergrepp mot unga är alltför vanligt. Exakt hur många som utsätts är omöjligt att säga, men på gymnasiet är uppskattningen en av fem. Det är de vuxnas ansvar att förebygga övergrepp och att lyssna och agera när något inträffat. Men vuxna väljer ofta att blunda av osäkerhet eller brist på kunskap och vägledning. Blunda inte! är en bok som vill få alla vuxna att öppna ögonen.

#Metoo-debatten hösten 2017 bekräftade hur vanligt övergrepp är och att unga är extra utsatta. Det blev även smärtsamt tydligt hur många vuxna som blundat. Övergrepp som andra känt till eller misstänkt, men som ingen gjort något åt. Det är en sak att se olika varningstecken eller att få en känsla av att något inte stämmer. Det är en helt annan att faktiskt göra något. Utöver att vara lyhörd, tillgänglig och inkännande krävs också en vilja att agera och kunskap om hur man bör göra det.

Den nya boken Blunda inte! består av två delar. Den första fokuserar på kunskap om sexuella övergrepp, vilka konsekvenser de får och vad lagen säger. Hur ser samhället på sexuella övergrepp utifrån rådande normer? I den andra delen finns praktiska tips för hur övergrepp kan förebyggas och hur unga som utsatts bör bemötas. Boken ger konkreta råd för hur dialogen med unga kan föras, både för att förebygga sexuella övergrepp och för att upptäcka om något inträffat.

Boken varvar forskning och undersökningar med författarens egna erfarenheter som fältassistent. Den riktar sig till alla som i sitt yrke möter unga, samt föräldrar som vill ha mer kunskap i ämnet för att kunna bidra till en förändring och kunna ställa krav på de verksamheter där barnen deltar.

Om författaren
Martin Eidensten är socionom och arbetar sedan 2014 som fältassistent i Farsta stadsdel i Stockholm stad. Martin är aktiv i Föreningen Storasyster som arbetar med stöd till personer utsatta för sexuella övergrepp.

Om boken
Titel: Blunda inte! Att förebygga sexuella övergrepp
Författare: Martin Eidensten
ISBN: 978-91-8809-990-7  
Utgivning: 7 mars 2018
Omfång: 136 sidor
Ca pris: 220 kr
Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiafortbildning.se

Presskontakt
Åsa Steen
asa@asasteen.com

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, digitala verktyg och broschyrer samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta. Besök www.gothiafortbildning.se för mer information om oss och om våra produkter.

Taggar:

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Socionomen och fältassistenten Martin Eidenstam har skrivit Blunda inte! En ny bok om att förebygga sexuella övergrepp och hur man kan bemöta unga som utsatts.
Twittra det här