”Det behövs mer kunskap och nationella riktlinjer för att förebygga och behandla förlossningsskador”

– Vi behöver mer kunskap inom vården för att förebygga och behandla förlossningsskador. Det finns inte heller några nationella riktlinjer. Det är ett allvarligt problem som ytterst drabbar födande kvinnor, säger Ann Olsson, medicine doktor, barnmorska och huvudredaktör för nya boken Bäckenbotten och förlossningsskador – handbok för barnmorskor.

Enligt en rapport från SBU 2016 (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering), konstaterades stora kunskapsluckor för att förebygga förlossningsskador hos vården. Och många kvinnor vittnar om att deras besvär inte tas på allvar och att de har svårt att få information och hjälp.

I dagsläget är det bara ett fåtal barnmorskeutbildningar som praktiskt prövar sina studenter i att reparera bristningar och det finns inga nationella riktlinjer. Men kvinnor accepterar inte längre att nedsatt funktion efter förlossning bortförklaras med att allt är normalt, säger Ann Olsson.

Enligt en undersökning bland studenterna på KI:s termin tre är glappet stort mellan vad de lär sig på utbildningen och vad de möter ute på praktik. Studenternas upplevelse är att barnmorskor i praktisk verksamhet lagar bristningar lite som de tycker blir bäst själva.

Det behövs nationella riktlinjer för att säkerställa en jämlikare vård för kvinnor gällande sexuell och reproduktiv hälsa.

Boken Bäckenbotten och förlossningsskador – handbok för barnmorskor vill fylla i de kunskapsluckor som finns på det här området. Läsaren får lära sig mer om anatomi och suturering, men också om hur viktigt det är att ge kvinnor ett bra bemötande och rätt information före, under och efter förlossningen.

Vi har länge känt att det saknas en bok som kan vara till stöd och ge adekvat information kring bäckenbottenskador. Framför allt till barnmorskor, som möter kvinnor både före, under och efter barnafödandet, men även i samband med preventivmedelsrådgivning och cellprovtagningar.

Bäckenbotten och förlossningsskador – handbok för barnmorskor är tänkt som ett stöd för barnmorskor, men vänder sig också till fysioterapeuter, gynekologer och läkare i öppenvården som kommer i kontakt med kvinnor under och efter graviditet och förlossning.

Om författarna
Ann Olsson, medicine doktor och bokens huvudredaktör, arbetar som barnmorska och vårdutvecklare på en barnmorskemottagning. Hon har också varit lärare på barnmorskeutbildningen och var med och utformade det webbaserade utbildningsprogrammet Backenbottenutbildning.se. Hennes avhandling handlar om det sexuella samlivet efter förlossningen och barnmorskors rådgivning om detta.

Cecilia Lind är barnmorska och har huvudsakligen arbetat som förlossningsbarnmorska, men har också arbetat med verksamhetsutveckling inom vården. Hon har arbetat med utbildning för barnmorskor gällande bristningar, på klinik samt med sutureringskurser för barnmorskor.

Mia Fernando är fysioterapeut sedan tio år och utsågs till Årets fysioterapeut 2017 och driver bloggen Baking Babies. När hon födde sitt första barn fick hon en sfinkterskada och det öppnade hennes ögon för att fysioterapi kan omfatta även bäckenbotten och omkringliggande strukturer. Hon har jobbat med kvinnohälsa sedan dess och är idag specialistfysioterapeut med inriktning obstetrik, gynekologi och urologi. Fysioterapi för bäckenbotten handlar om att hjälpa kvinnor till en bättre livskvalitet och bättre funktioner vad gäller fysisk aktivitet, träning, kiss, bajs och sex.

Emilia Rotstein, gynekolog som de senaste sju åren inriktat sig på urogynekologi och arbetar idag på Karolinska Bäckenbottencentrum. Hon ägnar även tid åt att forska, undervisa studenter från olika professioner och hålla olika typer av bäckenbottenkurser på nationell nivå. Karolinska Bäckenbottencentrum har byggt upp ett tvärprofessionellt team som i ordens sanna anda arbetar med patienten i centrum. Dit söker sig företrädelsevis kvinnor och par med ett helt spektrum av olika förlossningsupplevelser och besvär som lärt henne mycket, framför allt att lyssna och se hela människan. Nu är hon tjänstledig och skriver på sin avhandling som handlar om olika aspekter av bäckenbottendysfunktion efter förlossning.

Om boken
Titel: Bäckenbotten och förlossningsskador – handbok för barnmorskor
Författare: Ann Olsson, Cecilia Lind, Emilia Rotstein, Mia Fernando

Utgivning: 13 december
ISBN: 978-91-7741-140-6
Sidor: 136
Pris: 250 kr exkl moms.
Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiafortbildning.se

Presskontakt
Pia Leufstedt

PR-ansvarig
pia.leufstedt@gothiafortbildning.se
072-050 39 04

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Taggar:

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom förskola, skola, vård & omsorg samt tandvård. Vi ger ut tidningar, böcker, patientbroschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Snabbfakta

Årets viktigaste bok för barnmorskor: "Bäckenbotten & förlossningsskador" om bäckenbottenskador, förebygga bristningar, klipp, inspektion, palpation, suturering o eftervård samt hur viktigt det är att ge kvinnan ett bra bemötande och rätt information före, under och efter förlossningen.
Twittra det här

Citat

I dagsläget är det bara ett fåtal barnmorskeutbildningar som praktiskt prövar sina studenter i att reparera bristningar och det finns inga nationella riktlinjer. Men kvinnor accepterar inte längre att nedsatt funktion efter förlossning bortförklaras med att allt är normalt.
Ann Olsson, huvudredaktör, Bäckenbotten och förlossningsskador
Bäckenbotten och förlossningsskador är en utmärkt handbok.
BTJ-häftet nr 4, 2020, lektör Jennie Clausén
Boken kan med fördel användas som uppslagsbok eller läsas i sin helhet och den borde utgöra obligatorisk kurslitteratur på barnmorskeutbildningen.
BTJ-häftet nr 4, 2020, lektör Jennie Clausén
Vi behöver mer kunskap inom vården för att förebygga och behandla förlossningsskador. Det finns inte heller några nationella riktlinjer. Det är ett allvarligt problem som ytterst drabbar födande kvinnor.
Ann Olsson