”Det finns kåta karlar på alla boenden”

Enligt WHO:s definition är sex ett grundläggande mänskligt behov. Frågan är hur personalen inom äldreomsorgen ska hantera det. Årets första nummer av tidningen Äldreomsorg lyfter på locket om en laddad fråga och tittar närmare på sex och demens.

Demenssjuka kan tappa självcensuren och förlora sin impulskontroll. De kan också ha svårigheter med att förstå situationen, vad som händer i omgivningen och orientera sig i tiden. Detta kan skapa komplicerade situationer för dem själva men också för de andra på boendet och personalen.

Årets första nummer av tidningen Äldreomsorg har tema ”Trygghet och beröring” och tar upp den smått tabubelagda frågan om sex och demens.

Exempel på artiklar i tidningen Äldreomsorg nummer 1, 2016
”Livet skulle vara ödsligt utan beröring”
Frilansjournalisten Agneta Lagercrantz intervjuar författaren och poeten Carl-Göran Ekerwald, 92. Han berättar bland annat om sin livslånga kärlek och hur de famnade varandra in i det sista, ”till sista kvällen innan hon dog”.

Tystnad råder om demenssjukas sexualitet
Äldreomsorgens uppgift är att ta tillvara de äldres grundläggande behov, men hur ska det gå när det gäller de demenssjukas sexualitet? Silviasystern Ann-Charlotte Roupe, chef för dagverksamheten på Silviahemmet i Stockholm, reflekterar kring äldres behov av sexualitet och närhet.

”Det finns kåta karlar på alla äldreboenden”
Vilka svårigheter möter omsorgspersonalen på äldreboenden? Två undersköterskor berättar att de saknar metoder att hantera den sexualitet de möter på jobbet och som kan skapa besvärliga situationer för den demenssjuka, de boende och för personalen.

Tidningen Äldreomsorg vänder sig till medarbetare inom äldreomsorg och hemtjänst. Det senaste inom forskning och verksamhet kopplas till praktisk erfarenhet. I varje nummer finns ett fördjupande tema som inspirerar till praktisk kompetensutveckling liksom personporträtt och krönikor.

Den digitala systertidningen Äldreomsorg – i din vardag innehåller material kopplat till temat i Äldreomsorg samt fördjupningsfrågor, användbara både i arbetslaget och för den enskilda medarbetaren att reflektera över.

Båda tidningarna ges ut av Gothia Fortbildning och kommer ut med sex nummer per år.

Fakta om tidningarna
Titel: Äldreomsorg
Ansvarig utgivare och chefredaktör: Ulrika Beck-Friis
Redaktör och projektledare: Sara Othman
Utgivning: 6 nummer per år
Medlem i Sveriges Tidskrifter

Titel: Äldreomsorg - I din vardag
Ansvarig utgivare och chefredaktör: Ulrika Beck-Friis
Redaktör och projektledare: Sara Othman

Presskontakt
Ulrika Beck-Friis, chefredaktör tidningen Äldreomsorg
ulrika.beck-friis@gothiafortbildning.se
08-462 26 39, 072-402 07 66

Pia Leufstedt, PR-ansvarig
pia.leufstedt@gothiafortbildning.se
08-462 26 06, 072-050 39 04

Taggar:

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar