Fokus på lärande och kunskapsutveckling i Johan Alms nya bok

Med sin tredje bok Iakttagbara mål för Johan Alm diskussionen kring skolan tillbaka till sin kärna: Hur får man elever att begripa vad och hur de ska lära sig något?
– Nu är det dags att släppa alla luddiga skoluttryck och rikta uppmärksamheten mot kunskapsutvecklingen och formulera lärandet så att det blir begripligt för eleverna. Min ambition är att Iakttagbara mål ska fungera både som en konkret handbok och som ett helt nytt teoretiskt ramverk för lärande, säger Johan Alm.

Iakttagbara mål gör lärande mer begripligt och likvärdigt samtidigt som det ger lärare verktyg för att metodiskt utveckla sin undervisning – en förutsättning för att elever ska lyckas bättre. Boken beskriver hur lärare kan förklara för elever vad de ska lära sig, men också en ny struktur över hur olika kunskaper och förmågor är uppbyggda, relaterar till varandra och kan utvecklas på olika sätt – helt enkelt hur man lär sig. Allt vävs samman kring begreppet ”iakttagbara mål”.

Principen är att formulera allt lärande som elevhandlingar. Vad gör jag rent konkret när jag lär? Hur visar jag kunskaper och blir ”bättre”? Först då kan eleven skapa inre målbilder och få kontroll över sitt lärande. Och först då blir undervisning och respons begriplig och bedömningen likvärdig.

– Bokens principer gäller inte enbart för skolans kunskapsmål och förmågor, utan allt lärande. Iakttagbara mål har visat sig fungera för alla ämnen, stadier och förmågor, men också för socialt lärande, lärares eller hela skolans lärande, säger Johan Alm.

Iakttagbara mål innehåller många exempel som visar hur lärare kan göra kunskapsutveckling iakttagbar och undvika ”amöbor”, författarens begrepp för luddiga skoluttryck. Med sin ”förmågetrappa” synliggör Johan Alm hur olika kunskapsformer och mål bygger på varandra. Boken är en efterföljare till Lärandematriser (Gothia Fortbildning, 2015) och riktar sig till såväl rektorer som blivande och verksamma lärare, oavsett stadium och ämne.

Om författaren
Johan Alm är forskarutbildad lärare och efterfrågad skolutvecklare och föreläsare. Hans verktyg och tankar har de senaste åren spridits över hela landet, även till Finland och förra våren föreläste han för nästan 4 000 personer. Alm driver också handledarutbildningar och samarbetar med mer än hundra skolor från Tomelilla till Kiruna. Han har tidigare gett ut Kunskapsöversikter – kunskapskrav på ett nytt och översiktligt sätt (Gothia Fortbildning, 2017) och har skrivit bedömningsstöd för Lgr 11 och en masteruppsats om formativ bedömning.

Om boken
Titel: Iakttagbara mål – att göra lärande synligt
Författare: Johan Alm
Utgivning: 28 april 2019
ISBN: 978-91-8809-968-6
Pris: 290 kr ex moms
Sidor: 320
Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiafortbildning.se

För intervjuförfrågningar, recensionsex, pressbilder, var god kontakta
Pia Leufstedt
PR-ansvarig/Kommunikatör
08-462 26 06
pia.leufstedt@gothiafortbildning.se

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Taggar:

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Med sin tredje bok "Iakttagbara mål" för Johan Alm diskussionen kring skolan tillbaka till sin kärna: Hur får man elever att begripa vad och hur de ska lära sig något?
Twittra det här

Citat

Nu är det dags att släppa alla luddiga skoluttryck och rikta uppmärksamheten mot kunskapsutvecklingen och formulera lärandet så att det blir begripligt för eleverna. Min ambition är att Iakttagbara mål ska fungera både som en konkret handbok och som ett helt nytt teoretiskt ramverk för lärande.
Johan Alm
Bokens principer gäller inte enbart för skolans kunskapsmål och förmågor, utan allt lärande. Iakttagbara mål har visat sig fungera för alla ämnen, stadier och förmågor, men också för socialt lärande, lärares eller hela skolans lärande.
Johan Alm