Första boken om palliativ vård vid demens

Demens är ett folkhälsoproblem som karaktäriseras av uttalade minnessvårigheter som gör att den drabbade till slut inte kan klara sitt vardagliga liv. Det är också ett obotligt, fortskridande, sjukdomstillstånd som förr eller senare leder till döden.

– Därför är den palliativa vårdfilosofin och det palliativa förhållningssättet i högsta grad motiverat under hela sjukdomsförloppet. Just det borde vi tala om tidigare, högre och oftare, menar Johan Sundelöf och Petra Tegman som har skrivit första boken i ämnet Palliativ vård vid demens.

Det är också känt att palliativ vård vid demens är sämre än den vård cancerpatienter får i livets slutskede.

– Givet att den som lider av svår demens uttrycker behov på ett annat sätt och inte heller kan föra sin egen talan, är det än viktigare att vi som personal har tillräckligt med kunskap för att kunna säkerställa god palliativ vård i livets slutskede för de som lider av demens och att närstående får det stöd de behöver och har rätt till, menar författarna.

Den här boken utgår från förhållningssättet i palliativ vård vid demens som kan sammanfattas med tre ord. Hjärna för den kunskap som behöver finnas, hjärta för omsorgen och händer för den livsnödvändiga närhet som skapar trygghet, livskvalitet och ro inombords. Boken är förankrad i forskningen och baseras på nationella och europeiska riktlinjer. Varje temakapitel innehåller fallbeskrivningar och frågor för reflektion enskilt eller i grupp.

Palliativ vård vid demens vänder sig till sjuksköterskor, läkare och personal som arbetar med personer med demens. Boken kan också användas inom grund- och fördjupningsutbildningar. Wilhelmina Hoffman, rektor för Stiftelsen Silviahemmet och chef för Svenskt Demenscentrum, har skrivit förordet.

Om författarna
Johan Sundelöf, med. dr och specialist i geriatrik, har gått Nordiska specialistkursen och är diplomerad i palliativ medicin. Han var en av de ansvariga för utformningen av Silvialäkar-utbildningen, en webbaserad utbildning inom demens som ges av Karolinska Institutet och som kom till på initiativ av Silviahemmet. Idag är han programchef på Betaniastiftelsen.

Petra Tegman, leg. sjuksköterska, distriktssköterska och specialistsjuksköterska i palliativ vård och demensvård, tillträder nu som biträdande verksamhetschef på Silviahemmet. Hon har tidigare ägt och drivit det särskilda boendet Lovisagården där hon har varit verksamhetschef och kontinuerligt ansvarat för vidareutbildningar. Vid flera tillfällen har hon varit i Japan och Kina för att utbilda vårdpersonal inom demensvård och palliativ vård. 

Om demens
I Sverige dör årligen ungefär 90 000 personer. Av dessa avlider uppskattningsvis 20–25 000 personer med demens varav cirka 11 000 anges avlida som en direkt följd av demenssjukdomen. Demenssjukdomar är också den dyraste sjukdomsgruppen som årligen kostar samhället ungefär 63 miljarder kronor, vilket är mer än sjukdomsgrupper som cancer, stroke, diabetes eller hjärt/-kärlsjukdomar (var för sig). Givet att tillståndet är obotligt, att hög ålder är en betydande riskfaktor för demens och att andelen äldre i befolkningen ökar, är och kommer demens att vara ett av våra stora folkhälsoproblem under lång tid framöver. 

Om boken
Titel: Palliativ vård vid demens
Författare: Johan Sundelöf, Petra Tegman
Förord: Wilhelmina Hoffman
Utgivning: 12 april 2019
ISBN: 978-91-7741-110-9
Sidor: 224
Pris: 250 kr ex moms
Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiafortbildning.se

Pia Leufstedt
PR-ansvarig/Kommunikatör
08-462 26 06
pia.leufstedt@gothiafortbildning.se

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Taggar:

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Nu kommer första boken om palliativ vård vid demens. Den heter just Palliativ vård vid demens (Gothia Fortbildning) och är skriven av Johan Sundelöf och Petra Tegman.
Twittra det här

Citat

Därför är den palliativa vårdfilosofin och det palliativa förhållningssättet i högsta grad motiverat under hela sjukdomsförloppet. Just det borde vi tala om tidigare, högre och oftare!
Johan Sundelöf och Petra Tegman,
Givet att den som lider av svår demens uttrycker behov på ett annat sätt och inte heller kan föra sin egen talan, är det än viktigare att vi som personal har tillräckligt med kunskap för att kunna säkerställa god palliativ vård i livets slutskede för de som lider av demens och att närstående får det stöd de behöver och har rätt till.
Johan Sundelöf och Petra Tegman.
En bok som jag bedömer på ett självklart sätt kommer att finnas med i många vårdutbildningar och inte minst som stöd för dem som redan i dag arbetar med svårt sjuka personer i vård- och omsorgsboenden, i hemmet eller på sjukhus.
Ur förordet av Wilhelmina Hoffman, geriatriker, rektor för Stiftelsen Silviahemmet och chef för Svenskt Demenscentrum.
Boken, som är välskriven och pedagogiskt upplagd, behandlar en personcentrerad vård i livets slutskede utifrån medicinska, psykologiska och etiska aspekter.
BTJ-häftet nr 11, 2019. Lektör Margareta Fridstjerna.