Knäcka sociala koden – ny bok ger lärare verktyg att bemöta beteendesvårigheter

– Nu räcker det med kaos i skolan, säger Jassim Ahmadi, skolutvecklare, socionom och personalvetare med lång erfarenhet av att fortbilda lärare. Han har utvecklat en konkret metod som ger lärare verktyg för att stärka sitt sociala ledarskap, hjälpa elever med  beteendesvårigheter och skapa studiero i klassrummet. Metoden presenteras i Jassim Ahmadis nya bok Knäcka sociala koden som släpps 23 november.

– Jag vill att lärare ska få möjlighet att lyckas bättre med sitt uppdrag och känna stolthet över vad de bidrar med. Och jag vill att eleverna ska få hjälp att komma vidare och klara skolan, säger Jassim Ahmadi som som tror på att varje pedagog och varje elev förtjänar att lyckas med sitt uppdrag.

Det pedagogiska uppdraget förändras kontinuerligt, vilket ställer allt högre krav på lärarens förmåga att bedriva en framgångsrik och effektiv undervisning. Elevers sociala svårigheter och utmanande beteende är en tröskel för många som arbetar inom skola. Samtidigt är det eleverna som drabbas hårdast när vi saknar förståelse, verktyg och färdigheter för att hjälpa dem att komma vidare.

Jassim Ahmadi har har lång erfarenhet av att fortbilda och stötta lärare att utveckla sitt ledarskap och få kontroll över vardagen i skolan. Han har utvecklat sin metod i samarbete med ett hundratal pedagoger och den ger ett svar på deras behov av konkreta och fungerande verktyg för att kunna arbeta åtgärdande, förebyggande och hälsofrämjande.

Knäcka sociala koden innehåller fallbeskrivningar och konkreta tips som ger läsaren möjlighet att granska sitt förhållningssätt och vässa sina verktyg parallellt som hen hjälper eleven. Det holistiska bemötande som presenteras i boken betonar att helheten är större än delarna och att ingenting kan beskrivas helt utan kontext. Ahmadi menar att när skolan förstår utmanande beteende i ett sammanhang samt utvecklar ett yrkesspråk för sina insatser närmar sig hela arbetsgruppen en samsyn.

Om författaren
Jassim Ahmadi, 30 år, har gjort en livsförändrande resa som började i social utsatthet i en flyktingfamilj i Rosengård i Malmö. Tack vare en engagerad lärare i Rosengårdsskolan väcktes den då stökiga tonåringen Jassim Ahmadi ur sin desillusionerade framtidstro och oengagerade skolvardag. Läraren fick honom att satsa på studierna och tio år senare kom Jassim tillbaka till sin gamla skola, men då som skolkurator.

Idag är han utbildad socionom och personalvetare. Han arbetar som skolutvecklare i Malmö, är en uppskattad föreläsare och social entreprenör. Han är aktuell med boken Knäcka sociala koden och har en podcast med samma namn. Han driver också utbildningsverksamheten Din röst ska eka (dinrostskaeka.se) och har skrivit en bok med samma namn (Anders Roos, 2017).

Om boken
Titel: Knäcka sociala koden – verktyg för att bemöta beteendesvårigheter i skolan
Författare: Jassim Ahmadi
Utgivning: 23 november 2018
ISBN: 978-91-7741-098-0
Pris: 250 kr ex moms
Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiafortbildning.se

Pia Leufstedt
PR-ansvarig/Kommunikatör
08-462 26 06
pia.leufstedt@gothiafortbildning.se
Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Taggar:

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom förskola, skola, vård & omsorg samt tandvård. Vi ger ut tidningar, böcker, patientbroschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Snabbfakta

Knäcka sociala koden – Jassim Ahmadis bok ger lärare verktyg att bemöta beteendesvårigheter i skolan
Twittra det här

Citat

Nu räcker det med kaos i skolan
Jassim Ahmadi, skolutvecklare, socionom och personalvetare.
Jag vill att lärare ska få möjlighet att lyckas bättre med sitt uppdrag och känna stolthet över vad de bidrar med. Och jag vill att eleverna ska få hjälp att komma vidare och klara skolan.
Jassim Ahmadi, skolutvecklare, socionom och personalvetare.
Varje sekund som går och lärare fortsätter sakna verktyg, så går barn miste om en framtid. Det är oacceptabelt. Nu får det räcka.
Jassim Ahmadi, skolutvecklare, socionom, personalvetare.
Boken förmedlar en tro att den vuxna personalen kan ta ansvaret för den psykosociala arbetsmiljön i skolan, bara den har tillgång till verktyg och synsätt.
Bokrecension av Torbjörn Vennström, Socionomen #2, 2019.