Kommunikativt ledarskap i praktiken – ny, lättillgänglig chefshandbok av Pär Lager

Boken presenterar en konkret modell för hur alla chefer kan använda det kommunikativa ledarskapet för att bli bättre ledare.
– Forskning visar entydigt att kommunikativt ledarskap skapar tydliga värden för alla organisationer. Offentlig verksamhet och näringslivet har inte råd att ha medarbetare som går på halvfart för att de inte blir sedda eller lyfts fram av sina chefer, säger Pär Lager som skrivit Kommunikativt ledarskap i praktiken – handbok för chefer (Gothia Fortbildning).

Boken bygger på hans breda erfarenhet inom ledarskap och kommunikation samt på svensk och internationell forskning. Den varvar praktik och forskning med konkreta och inspirerande tips och exempel hämtade från både privat och offentlig sektor. Bokens kärna är en modell för det kommunikativa ledarskapet som presenteras i fyra steg och tretton moment. 

– Nyckeln för att få medarbetare att växa, trivas och nå sin fulla potential är ett kommunikativt ledarskap. Ett modernt ledarskap som också höjer produktiviteten, stärker kvalitén och minskar kostnaderna då både sjukfrånvaro och personalomsättning sjunker.

Kommunikativt ledarskap är ett förhållningssätt, en uppsättning principer, processer och verktyg som används för att utveckla och styra verksamheter med kommunikativa metoder. På ett konkret och aktivt sätt sätter det medarbetaren i centrum, vilket stärker engagemanget och motivationen samt ökar förändringsviljan. Det handlar om att släppa lös all energi, kunskap och kraft från alla medarbetare, vilket är avgörande för att utveckla en verksamhet.

– Det har länge forskats och pratats om hur viktigt det är, i min bok visar jag konkret hur alla chefer kan praktisera det i vardagen.

Om författaren
Pär Lager är idag verksam som styrelseledamot, rådgivare och utbildare för företag och organisationer med inriktning på ledarskap kommunikation och verksamhetsutveckling. Han är också en mycket uppskattad föreläsare. Tidigare har han bland annat varit vd för Anthon B Nilsen Utbildning och Berghs School of Communication (utsedd till världens bästa kommunikationsskola sex gånger). Han har också varit mellanchef på Svenska Spel och Sifo/Observer samt politiskt sakkunnig på Utbildningsdepartementet.

Om boken
Titel: Kommunikativt ledarskap i praktiken – handbok för chefer 
Författare: Pär Lager
ISBN: 978-91-7741-015-7
Utgivning: 4 september 2017
Omfång: 168 sidor
Ca pris: 250 kr exklusive moms
Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiafortbildning.se 

Presskontakt
Pia Leufstedt, PR-ansvarig
pia.leufstedt@gothiafortbildning.se

08-462 26 06, 072-050 39 04

Ulrika Beck-Friis, förläggare och affärsområdeschef
ulrika.beck-friis@gothiafortbildning.se
08-462 26 39, 072-402 07 66

Fakta om Gothia Fortbildning
Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta. Besök www.gothiafortbildning.se för mer information om oss och om våra produkter.

Taggar:

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det har länge forskats och pratats om hur viktigt det kommunikativa ledarskapet är, i min bok visar jag konkret hur alla chefer kan praktisera det i vardagen.
Pär Lager, rådgivare och utbildare, har skrivit boken Kommunikativt ledarskap i praktiken.
Nyckeln för att få medarbetare att växa, trivas och nå sin fulla potential är ett kommunikativt ledarskap. Ett modernt ledarskap som också höjer produktiviteten, stärker kvalitén och minskar kostnaderna då både sjukfrånvaro och personalomsättning sjunker.
Pär Lager, rådgivare och utbildare, har skrivit boken Kommunikativt ledarskap i praktiken.
Forskning visar entydigt att kommunikativt ledarskap skapar tydliga värden för alla organisationer. Offentlig verksamhet och näringslivet har inte råd att ha medarbetare som går på halvfart för att de inte blir sedda eller lyfts fram av sina chefer.
Pär Lager, rådgivare och utbildare, har skrivit boken Kommunikativt ledarskap i praktiken.