Ny bok med kliniska riktlinjer för utredning och behandling vid ätstörningar

Ätstörningar är vanligt förekommande tillstånd, framför allt bland yngre vuxna. Inte sällan leder dessa tillstånd till ett stort lidande hos de drabbade och deras närstående. Ätstörningar kan också medföra allvarliga somatiska och psykiatriska komplikationer. Gothia Fortbildning, i samarbete med Svenska Psykiatriska Föreningen, släpper nu boken Ätstörningar – kliniska riktlinjer för utredning och behandling.

Dessa kliniska riktlinjer för utredning och behandling av ätstörningar är en uppdatering och omarbetning av de riktlinjer som publicerades 2005. Det har tillkommit nya diagnoser sedan de förra riktlinjerna och kriterierna beskrivs utifrån DSM-5. Nytt i denna nya upplaga är en bilaga med diagnostiska kriterier enligt DSM-5.

Syftet med riktlinjerna är att:
*Medverka till att en större andel personer med ätstörning än för närvarande, erbjuds adekvat evidensbaserad behandling.
*Medverka till att patienter med ätstörning får ett professionellt bemötande och behandlas med den respekt som deras svåra lidande motiverar.

Fakta om boken
Titel: Ätstörningar – kliniska riktlinjer för utredning och behandling
Huvudredaktör: Ulf Wallin
Medförfattare: Anna Maria af Sandeberg, Karin Nilsson och Yvonne Linne
ISBN: 978-91-8809-927-3
Utgivning: 17 september 2015
Omfång: 136 sidor
Cirkapris: 180 kr exkl. moms
Boken kan köpas i webbutiken på www.gothiafortbildning.se.

Ätstörningar – kliniska riktlinjer för utredning och behandling är i första hand skriven för kliniskt verksamma yrkesutövare inom barn- och vuxenpsykiatrin, men är även lämplig för kliniker inom andra vårdgrenar. Såväl klinkledningar och utvecklingsansvariga som anhöriga och patienter kan ha utbyte av att läsa boken.

Svenska Psykiatriska Föreningen har sedan 1996 utformat kliniska riktlinjer för en rad psykiatriska områden. Ätstörningar – kliniska riktlinjer för utredning och behandling är den sextonde skriften i serien Svensk Psykiatri.

Presskontakt
Pia Leufstedt, PR-ansvarig
pia.leufstedt@gothiafortbildning.se
08-462 26 06, 072-050 39 04

Taggar:

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom förskola, skola, vård & omsorg samt tandvård. Vi ger ut tidningar, böcker, patientbroschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar