Ny bok om det meningsfulla samtalet som verktyg i äldreomsorgen

Samtal för ökad arbetsglädje heter en ny bok som lyfter vikten av det meningsfulla samtalet inom äldreomsorgen. Författaren Monika Forsman visar hur en medveten samtalsteknik ökar äldres livskvalitet och gör att personalen känner en större glädje och stolthet över sin arbetsinsats.

Vi måste satsa på äldreomsorgen. Jag vill bidra till det genom att ge samtalet i sig uppmärksamhet, säger Monika Forsman, socionom, lärare och grupphandledare med lång erfarenhet inom äldreomsorg och socialt arbete.

Boken visar att samtal i vardagen är ett viktigt men ofta förbisett verktyg inom äldreomsorgen. Detta trots att meningsfulla samtal mellan personal och äldre är själva förutsättningen för en personcentrerad omsorg.

Samtal för ökad arbetsglädje är en lättläst och inspirerande bok, som ger konkreta tips och stöd för hur vardagens samtal kan bidra till ökad arbetsglädje för personalen och bättre livskvalitet för äldre. Det handlar om etablerad samtalsteknik som är enkel att praktisera.

Boken bygger på den nationella värdegrunden för äldreomsorgen och varvar teori med praktisk vägledning samt exempel ur vardagen. Budskapet är att om äldreomsorgen ska vara en attraktiv arbetsplats, krävs att personalen får möjlighet till konstruktiva samtal och reflektion, både med äldre och inom personalgruppen.  

Om författaren
Monika Forsman är socionom, lärare och grupphandledare med lång erfarenhet inom äldreomsorg och socialt arbete. Hon är även medarbetare i tidningen Äldreomsorg.

Om boken
Titel: Samtal för ökad arbetsglädje
Författare: Monika Forsman
ISBN: 978-91-7741-048-5
Utgivning: 12 oktober 2017
Omfång: 136 sidor
Ca-pris: 230 kr exklusive moms
Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiafortbildning.se 

Ingår i bokserien Vardagens verktyg
Vardagens verktyg är Gothia Fortbildnings serie med praktiska, lättlästa handböcker för yrkesverksamma inom äldreomsorgen. Böckerna är helt fristående från varandra och lyfter centrala frågor i omsorgen om äldre. Kommande böcker i serien:
När kriget är allt man minns av Frida Johansson Metso
Äldreomsorgens lagar av Marie Ardström, Marie Eriksson, Siv Drott Tolf
När äldre dricker av Liria Ortiz och Peter Wirbing
Tänk om det är adhd? Av Taina Lehtonen
Att bemöta BPSD av Eva-Lii Mark och Ulla-Britt Hjelmblink
För mer information: www.gothiafortbildning.se/bokserier/praktiska-handbocker-for-aldreomsorgen 

Presskontakt
Pia Leufstedt, PR-ansvarig
pia.leufstedt@gothiafortbildning.se

08-462 26 06, 072-050 39 04

Ulrika Beck-Friis, förläggare och affärsområdeschef
ulrika.beck-friis@gothiafortbildning.se
08-462 26 39, 072-402 07 66

Fakta om Gothia Fortbildning
Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta. Besök www.gothiafortbildning.se för mer information om oss och om våra produkter.

Taggar:

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi måste satsa på äldreomsorgen. Jag vill bidra till det genom att ge samtalet i sig uppmärksamhet.
Monika Forsman, författare till boken Samtal för ökad arbetsglädje.