Ny bok om hur förskolan kan upptäcka och möta särskilt begåvade barn

Särskilt begåvade barn har en rasande kunskapstörst och en exceptionell inlärningsförmåga. Det är viktigt att upptäcka dem tidigt, gärna redan i förskolan, så man kan sätta in rätt åtgärder. Det är bästa garantin för deras välmående, lärandeutveckling och kommande skolgång, säger Mona Liljedahl som skrivit nya boken Särskilt begåvade barn – förskolans utmaning och möjlighet. Den vänder sig till yrkesverksamma, studerande och anhöriga.

Det finns en stor risk att särbegåvade barn känner sig annorlunda och drar sig undan, döljer sina förmågor eller blir utåtagerande. Det kan i förlängningen leda till svårigheter i skolan och psykisk ohälsa. Därför är det så viktigt att tidigt upptäcka, uppmärksamma och uppmuntra deras begåvning.

”Om man har ’rätt glasögon’ så kan man se subtila tecken på begåvning redan hos spädbarn.”, skriver leg. psykolog Anita Kullander (grundare av Filurum, nätverket för särskilt begåvade) i bokens förord.

Mona Liljedahls nya bok är en pedagogisk handledning i hur man upptäcker och arbetar med särskilt begåvade barn i förskolan. Den visar vilket stöd dessa barn behöver och vilken pedagogisk verksamhet som krävs för att få dem att trivas och utvecklas som individer. Vi får också ta del av ett särbegåvat barns egen berättelse, när Lanny, nio år, själv skriver om sin förskoletid. Hennes erfarenheter och funderingar ger insikt och en djupare förståelse för särskilt begåvade barn.

Man får under inga omständigheter blanda ihop människovärde med kognitiv förmåga. Att särskilt begåvade barn föds med en större, djupare, bredare eller rentav mer komplex intellektuell förmåga, är inte detsamma som att påstå att de är mer värda än andra barn. Men de tillhör en kognitiv minoritet med behov av anpassade inlärningsförhållanden, poängterar Mona Liljedahl.

Boken vänder sig i första hand till yrkesverksamma inom förskola och pedagogisk omsorg, men kan med fördel läsas av specialpedagoger, förskollärarstuderande, föräldrar och närstående.

Om författaren
Mona Liljedahl är leg. gymnasielärare och arbetar som specialpedagog. Hon är en av författarna till Skolverkets handledningsmaterial Att arbeta med särskilt begåvade elever och hon föreläser också om temat särskilt begåvade barn. Förra året kom hennes första bok, Särskilt begåvade elever – pedagogens utmaning och möjlighet, ut (Gothia Fortbildning).

Om boken
Titel: Särskilt begåvade barn – förskolans utmaning och möjlighet
Författare: Mona Liljedahl
ISBN: 978-91-7741-050-8
Utgivning: 6 augusti 2018
Omfång: 140 sidor
Ca-pris: 250 kr exklusive moms
Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiafortbildning.se

Pia Leufstedt
PR-ansvarig/Kommunikatör
08-462 26 06
pia.leufstedt@gothiafortbildning.se
Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Taggar:

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom förskola, skola, vård & omsorg samt tandvård. Vi ger ut tidningar, böcker, patientbroschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Media

Media

Citat

Särskilt begåvade barn har en rasande kunskapstörst och en exceptionell inlärningsförmåga. Det är viktigt att upptäcka dem tidigt, gärna redan i förskolan, så man kan sätta in rätt åtgärder. Det är bästa garantin för deras välmående, lärandeutveckling och kommande skolgång.
Mona Liljedahl som skrivit boken Särskilt begåvade barn - förskolans utmaning och möjlighet.
Om man har "rätt glasögon" så kan man se subtila tecken på begåvning redan hos spädbarn.
Anita Kullander (leg. psykolog och grundare av Filurum - nätverket för särskilt begåvade) som har skrivit förordet till Särskilt begåvade barn - förskolans utmaning och möjlighet.
Särskilt begåvade barn är en mycket tankeväckande bok som tillför stor och viktig kunskap.
Lektör Ulf Mårtensson, BTJ-häftet nr 19, 2018