Ny bok till alla nya rektorer i förskolan

Skollagen ändras och från och med 1 juli i år ska förskolechefer benämnas rektorer. Den 15 april släpps Rektor i förskolan av Siv Sagerberg och Lotta Österman Eriksson. Den vänder sig till yrkesverksamma rektorer i förskolan men kan även användas i utbildning av rektorer.

Boken fokuserar på ledaruppdraget och lyfter fram framgångsfaktorer i ett väl fungerande ledarskap. Den ger exempel från förskolor, handfasta tips samt reflektionsfrågor. Innehållet bygger framförallt på den transformerande ledarstilen som är effektiv ur både forsknings- och erfarenhetsperspektiv.

– Mig veterligen är det här första boken som vänder sig direkt till förskolans rektorer. Och den behövs. Att vara rektor i förskolan är ett komplext och viktigt uppdrag med många ansvarsområden. Det goda ledarskapet ger medarbetarna möjlighet att göra sitt allra bästa, vilket skapar förutsättningar för en trygg och meningsfull vardag för barnen. Med den här boken vill vi tillhandahålla ett lättillgängligt och konkret innehåll som ger rektorerna verktyg för att leda med framgång, säger Malin Malmström, förläggare och affärsområdeschef förskola på Gothia Fortbildning som ger ut boken.

Den nya skollagen innebär att från och med 1 juli 2019 måste alla rektorer som nyanställs i förskolan gå samma obligatoriska rektorsutbildning som övriga rektorer i skolväsendet. En förskolerektor ska börja på den obligatoriska befattningsutbildningen så snart som möjligt efter att hen påbörjat sin anställning. Utbildningen ska slutföras inom fem år efter första anställningsdagen. (Skiljer sig från rektorer i grund- och gymnasieskolan som måste gå klart utbildningen inom fyra år.)

Rektor i förskolan är en uppdaterad och utökad utgåva av Förskolechefens ledarskap (2016) med ett helt nytt kapitel om det pedagogiska ledarskapet skrivet av en yrkesverksam rektor i förskolan.

Om författarna
Siv Sagerberg har en bakgrund inom förskola och grundskola och har arbetat som pedagog, skolledare och verksamhetschef. Hon har mångårig erfarenhet som utbildare, konsult och handledare och håller bland mycket annat ledarskapsutbildningar inom det egna företaget SISAG Utveckling.

Lotta Österman Eriksson är leg. förskollärare och rektor. Hon har under många år arbetat som utvecklingsledare och stöttat både pedagoger och rektorer i utvecklingsarbete.

Om boken
Titel: Rektor i förskolan – bli en bra ledare
Författare: Siv Sagerberg, Lotta Österman Eriksson
Utgivning: 26 april 2019
ISBN: 978-91-7741-156-7
Pris: 280 kr ex moms
Sidor: 198

Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiafortbildning.se

För intervjuförfrågningar, recensionsex, pressbilder, var god kontakta
Pia Leufstedt
PR-ansvarig/Kommunikatör
08-462 26 06
pia.leufstedt@gothiafortbildning.se

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Taggar:

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Snart blir alla förskolechefer rektorer. Och nu kommer nya boken Rektor i förskolan - bli en bra ledare.
Twittra det här

Citat

Mig veterligen är det här första boken som vänder sig direkt till förskolans rektorer. Och den behövs. Att vara rektor i förskolan är ett komplext och viktigt uppdrag med många ansvarsområden. Det goda ledarskapet ger medarbetarna möjlighet att göra sitt allra bästa, vilket skapar förutsättningar för en trygg och meningsfull vardag för barnen. Med den här boken vill vi tillhandahålla ett lättillgängligt och konkret innehåll som ger rektorerna verktyg för att leda med framgång.
Malin Malmström, förläggare och affärsområdeschef förskola på Gothia Fortbildning.
Det är en välstrukturerad och gedigen beskrivning från praktiken som kopplas ihop med olika ledarskapsmodeller och strategier. Boken ger en bra bild av vad det innebär att vara en bra ledare och då specifikt inom det pedagogiska arbetet. Författarna resonerar om ledaren som förebild och visionsarbetet men även om hur en kan utmana och möjliggöra för andra i verksamheten. Det avslutande, nytillkomna, kapitlet ger en initierad och konkret beskrivning av hur en förskolerektor kan arbeta idag. Varje kapitel avslutas med reflektionsfrågor och boken kan med fördel användas i grupp men fungerar även som enskild fortbildning.
Ulf Mårtensson, lektör, BTJ-häftet nr 15-2019