Ny handbok för alla i hemtjänsten

Hemtjänstens uppgift är att underlätta de äldres vardag. Det stödet och den hjälpen ska utföras med respekt för individens integritet. Alla människor är individer med olika och unika erfarenheter. Ändå bemöts äldre ofta som en enhetlig grupp.

Hemtjänsten är ett svårt arbete som kräver mycket kunskap, erfarenhet och förmåga att möta människor i olika situationer. Det är inte alltid en lätt uppgift . Därför har Gothia Förlag tagit fram boken Handbok i hemtjänsten skriven av Katarina Piuva och Pia Söderlund. Handboken tar upp allt rörande arbetet i hemmet hos de äldre, såsom städning, matlagning, matinköp och läke­medelshantering. Dessutom beskrivs de vanligaste sjuk­domarna som drabbar äldre, t.ex. olika demenstillstånd, diabetes och hjärtproblem. Även psykiska störningar och psykiska funktionshinder tas upp. Avslutningsvis beskrivs hur man kan utvecklas i sitt arbete som hemtjänstperson­al, och som en röd tråd genom hela boken formuleras råd kring bemötande och förhållningssätt.

Innehållsförteckning;
Vardagen
Bemötande
Kroppen
Själen
Demenssjukdomarna
Läkemedel
Utvecklingsarbete
Sekretess och tystnadsplikt

Handbok för dig i hemtjänsten vänder sig till anställda inom hemtjänsten och ger ett praktiskt stöd i vardagsarbetet. Den kan med fördel också användas inom olika grund- och fortbildningar med inriktning på hemtjänsten.

Författare är Katarina Piuva, forskare och lärare i ämnet socialt arbete vid Stock­holms Universitet och Pia Söderlund, biträdande enhetschef och KBT-terapeut på Nynäshamns psykiatriska öppenvård.

Fakta om boken
Titel: Handbok för dig i hemtjänsten
Författare: Katarina Piuva och Pia Söderlund
ISBN 978-91-7205-599-5
Utgivningsår 2009
96 sid
Pris 170:- exkl moms

Vill du beställa ett recensionsexemplar?
Kontakta Marie Boström, förlagsassistent, 08-462 26 68, marie.bostrom@gothiaforlag.se

Förlagskontakt: Emma Wistrand, marknadschef, emma.wistrand@gothiaforlag.se, 08-462 26 71

Fakta om Gothia Förlag
Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin& hälsa, socialt arbete och tandvård. Vi ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media koncernen.

Taggar:

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Media

Media