Psykolog Margareta Öhman lyfter lekens betydelse i ny bok

Förskolans läroplan, Lpfö 18, slår inte bara fast att lek ska ha en central plats i barns utbildning. Den lyfter också fram att leken har betydelse för barns utveckling och välbefinnande och att det är leken i sig som är viktig för barnen.
– Lekande fungerar som en muskel. Genom att användas ökar den i styrka, säger leg. psykolog Margareta Öhman som nu släpper nya boken Värna barns lekstyrka.

Margareta Öhman har ägnat en stor del av sitt yrkesverksamma liv åt den viktiga leken. Sin erfarenhet har hon formulerat i denna bok vars kärna är begreppet lekstyrka. Ett begrepp som framhåller vikten av att stärka de förmågor som krävs för att bli och vara lekande.

Barn äger sitt lekande, samtidigt måste personal i förskolan förstå vad som krävs för att kunna värna och främja det. Det handlar om att skapa lekmöjligheter i rum och handling för varje barn. Boken kan ge en mer medveten hållning till barns lekande och inspirera till att erbjuda rika och varierade lekmiljöer.

Om författaren
Margareta Öhman, leg. psykolog, familjeterapeut, författare och föreläsare, har verkat inom förskolan hela sitt liv. Via sitt konsultföretag erbjuder hon pedagogisk-psykologisk konsultation, handledning, föreläsningar och fortbildning för både personal och föräldrar inom förskola och skola.

Om boken
Titel: Värna barns lekstyrka
Författare: Margareta Öhman
Utgivning: 24 januari 2019
ISBN: 978-91-7741-116-1
Pris: 250 kr ex moms
Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiafortbildning.se

Pia Leufstedt
PR-ansvarig/Kommunikatör
08-462 26 06
pia.leufstedt@gothiafortbildning.se
Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Taggar:

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Psykolog Margareta Öhman lyfter lekens betydelse i nya boken Värna barns lekstyrka
Twittra det här

Citat

Lekande fungerar som en muskel. Genom att användas ökar den i styrka.
Margareta Öhman, leg. psykolog
"Värna barns lekstyrka behövs!
Maj-Britt Claesson, lektör BTJ-häftet nr 7, 2019
Intresserade föräldrar har också mycket att hämta i boken som verkligen ger en ökad medvetenhet om hur viktigt det är att värna barns lekstyrka.
Maj-Britt Claesson, lektör BTJ-häftet nr 7, 2019
Teori varvas med konkreta exempel, pedagogiska förslag och användbara diskussionsfrågor. Detta gör texten rolig, intressant och utvecklande att läsa.
Maj-Britt Claesson, lektör BTJ-häftet nr 7, 2019