Psykolog Stefan Sandström påvisar vikten av traumabehandling vid missbruksvård

Trauma är en av de viktigaste bakgrundsfaktorerna vid alkohol- och drogmissbruk. Därför bör traumabehandling vara självklart vid all behandling av missbruk.
– Trots att internationell forskning visar att trauma är den bakgrundsfaktor som är mest länkad till substansmissbruk, erbjuder svensk beroendevård sällan traumabearbetning. Det ger katastrofala konsekvenser, säger leg. psykolog Stefan Sandström som skrivit nya boken Missbruk, trauma och samsjuklighet – bemöta och behandla.

Missbruk är en komplex väv av samsjuklighet. Trauma, psykisk störning, anknytningsproblem och drogberoende påverkar varandra. Enligt Stefan Sandström börjar nästan allt missbruk med självmedicinering för att slippa smärtsamma känslor. Dessa känslor bottnar ofta i upplevda trauman, inte sällan i barndomen. För att framgångsrikt bemöta och behandla den som missbrukar, är det nödvändigt att arbeta inom tre områden: trauma, anknytning och mentalisering. Detta oavsett vilken metod man annars använder.

Missbruk, trauma och samsjuklighet är indelad i två avdelningar, den första ger en teoretisk bakgrund och den andra beskriver bemötande och behandling. Boken vänder sig till personal inom HVB, socialtjänst och psykiatri samt andra yrkesgrupper inom missbruksvården.

Om författaren
Stefan Sandström är leg. psykolog och har arbetat med beroendeproblematik i mer än 35 år i Sverige och Finland. Han har lång erfarenhet som handledare inom socialtjänsten. Idag driver han egen verksamhet och föreläser och utbildar inom bland annat missbruk, trauma, kvinnor och missbruk, psykopati, psykisk ohälsa och stress.

Om boken
Titel: Missbruk, trauma och samsjuklighet – bemöta och behandla
Författare: Stefan Sandström
Utgivning: 28 januari 2019
ISBN: 978-91-7741-124-6
Pris: 255 kr ex moms

Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiafortbildning.se

Pia Leufstedt
PR-ansvarig/Kommunikatör
08-462 26 06
pia.leufstedt@gothiafortbildning.se
Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Taggar:

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

I sin nya bok Missbruk, trauma och samsjuklighet påvisar Stefan Sandström, leg. psykolog, vikten av traumabehandling vid missbruksvård. Trauma är en av de viktigaste bakgrundsfaktorerna vid alkohol- och drogmissbruk. Därför bör traumabehandling vara självklart vid all behandling av missbruk, menar Stefan Sandström. Boken kommer ut 28 januari 2019.
Twittra det här

Citat

Trots att internationell forskning visar att trauma är den bakgrundsfaktor som är mest länkad till substansmissbruk, erbjuder svensk beroendevård sällan traumabearbetning. Det ger katastrofala konsekvenser.
Stefan Sandström, leg. psykolog, som skrivit Missbruk, trauma och samsjuklighet – bemöta och behandla
Boken är mycket tydligt och pedagogiskt skriven och innehåller angelägen kunskap.
Airi Kärkkäinen Karlsson, lektör, BJT-häftet nr 7, 2019