Värsta bästa jobbet – ny bok hjälper skolans resurser att stötta eleverna

Att vara resurs för elever med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, (npf), kräver såväl kunskap om npf som strategier och verktyg för att stötta eleven. Den nya boken Värsta bästa jobbet att arbeta som resurs för elever med autism och adhd hjälper skolans resurser att få bättre förutsättningar för sitt arbete.

– Personer som jobbar som resurser gör ett viktigt jobb och får ett stort ansvar. De behöver rätt förutsättningar och kunskap för att kunna göra sitt jobb på bästa sätt, säger Carolina Lindberg som tillsammans med Malin Valsö och Tarek Eddib har skrivit boken. De ser ett stort behov av tillgång till fortbildning och stöd för skolans resurser.

Boken Värsta bästa jobbet att arbeta som resurs för elever med autism och adhd ger kunskap om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt framgångsrika strategier och verktyg för att bemöta och stärka eleverna. Boken reder också ut vad resursens uppdrag går ut på, vad som förväntas av dem och var gränserna går.

– Boken ger förståelse för vilka styrkor och utmaningar som elever med en eller flera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan ha och vilka strategier resursen kan använda för att bemöta och stötta, säger Malin Valsö, leg. psykolog.

Boken är främst skriven för skolans alla resurser som vill lära sig mer, men även för rektorer och lärare som har resurser som medarbetare.

– När du lyckas tillsammans med din elev, även om det är en liten sak som till slut fungerar, då är det lilla framsteget stort och ger energi för lång tid framöver. Som resurs gör du en enorm skillnad för individen, säger Tarek Eddib som jobbar som elevassistent.

Om författarna
Carolina Lindberg är pedagog och socionom och författare till ett flertal böcker om npf. Tarek Eddib är utbildad barnskötare och snickare. Han jobbar som elevassistent och även som anhörigvårdare. Malin Valsö är leg. psykolog och har gett ut böcker om npf, om organisationsutveckling och om fysisk lärmiljö i skolan.

Om boken
Titel: Värsta bästa jobbet –  att arbeta som resurs för elever med autism och adhd
Författare: Carolina Lindberg, Tarek Eddib och Malin Valsö
Utgivning: 16 maj 2019
ISBN: 978-91-7741-133-8
Pris: 200 kr ex moms
Sidor: 136
Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiafortbildning.se

Presskontakt
Helén Kim                                         
076-677 58 12, helen.kim@gothiafortbildning.se                                              

Taggar:

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom förskola, skola, vård & omsorg samt tandvård. Vi ger ut tidningar, böcker, patientbroschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Nya boken Värsta bästa jobbet – att arbeta som resurs för elever med autism och adhd ger kunskap om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt framgångsrika strategier och verktyg för att bemöta och stärka eleverna. Boken reder också ut vad resursens uppdrag går ut på, vad som förväntas av dem och var gränserna går.
Twittra det här

Citat

Som resurs gör du en enorm skillnad för individen.
Tarek Eddib, elevassistent
Personer som jobbar som resurser gör ett viktigt jobb och får ett stort ansvar. De behöver rätt förutsättningar och kunskap för att kunna göra sitt jobb på bästa sätt.
Carolina Lindberg, pedagog och socionom
Boken ger förståelse för vilka styrkor och utmaningar som elever med en eller flera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan ha och vilka strategier resursen kan använda för att bemöta och stötta.
Malin Valsö är leg. psykolog
Boken är mycket bra, välskriven och vänder sig till den som är nyanställd eller utbildar sig till resursperson för skolelever.
Lektör Therese Nordholm, BTJ-häftet nr 13, 2019
Värsta bästa jobbet ger läsaren en inblick i olika resurspersoners roll och uppdrag i skolan, vilket även beskrivs genom berättelser från deras vardag. Läsaren ges en kort information om vanliga neuropsykiatriska diagnoser och andra utmaningar som en resursperson möter. Den senare delen av boken ger olika verktyg för att göra ett gott arbete och samtidigt vara varsam om sig själv. Det handlar om att bygga relationer, skapa rutiner, se över studiemiljön och att själv klara att behålla lugnet.
Lektör Therese Nordholm, BTJ-häftet nr 13, 2019