Om oss

Gothia Kompetens – kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. Verksamhetsnära kompetensutveckling – för en bättre dag på jobbet. Under 2023 förvärvade vi Komlitt AB – ett kompetensutvecklingsföretag för yrkesverksamma inom offentlig sektor. Därmed breddar vi vår utgivning ytterligare och förstärker vår position inom organisation, ledarskap och socialt arbete.

Prenumerera