Så når vi bättre föräldrasamverkan i förskolan – ny bok visar hur

Report this content

Samverkan med föräldrar i förskolan måste fungera för att ge barnen goda förutsättningar till utveckling och lärande. Men ibland är det inte så lätt och i vissa fall kan det vara direkt utmanande. Det kan vara svårt att prata om, och jobbigt att ta itu med. Den nya boken Föräldrasamverkan i förskolan visar hur förskolan kan lägga grund för en god föräldrasamverkan och ger verktyg för hur de mer utmanande relationerna kan utvecklas till det bättre.

Ett av uppdragen i läroplanen är samverkan mellan förskolan och barnets vårdnadshavare. Ansvaret för att samverka ligger på förskolan. Även när samverkan är utmanande måste förskolan hitta vägar att nå fram, för barnets bästa. Anna Hellberg Björklund är leg. psykolog och specialistpsykolog i pedagogisk psykologi. Hon har skrivit boken Föräldrasamverkan i förskolan för att ge förhållningssätt och verktyg att utveckla samverkan.

– I relationen till vissa föräldrar är det både svårt och energikrävande att få till ett samarbete. Föräldrar får inte kränka personalen men även om det sker kvarstår förskolans uppdrag – att samverka för att barnet ska må bra och kunna utvecklas så gott som möjligt, säger Anna Hellberg Björklund.
 

Föräldrasamverkan i förskolan beskriver hur grunden kan läggas för en god föräldrasamverkan genom att reflektera och resonera kring bemötande, relationer och kommunikation. Anna Hellberg Björklund förklarar hur förskolan kan prata med föräldrarna om deras barn och hur personalen kan agera när samverkan är svårare. Hon ger även verktyg för hur förskolan kan ta sig an mer utmanande samtal.

– Förskolan måste alltid hitta vägar att nå fram, även till de föräldrar där det är särskilt utmanande att skapa relation och samarbeta. Om vi kan lägga en god grund för samverkan redan under introduktionen ökar förutsättningarna. Det gynnar barnens utveckling och lärande.

Om författaren
Anna Hellberg Björklund är leg. psykolog, specialistpsykolog i pedagogisk psykologi och författare. Hon arbetar framför allt mot förskolan men även mot skola, särskola, socialtjänst och BVC med handledning, fortbildning, krisstöd och metodutveckling. Hon har en bakgrund som utbildare i Traumamedveten omsorg (TMO) på Rädda Barnen.

Om boken
Titel: Föräldrasamverkan i förskolan
Utgivning: 2021-08-13
ISBN: 978-91-7741-270-0
Sidor: 160
Pris: 270 kronor exkl. moms
Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiakompetens.se

Presskontakt
Helén Kim, Gothia Kompetens
Projektledare Marknad Skola

helen.kim@gothiakompetens.se

För en bättre dag på jobbet
Gothia Kompetens arbetar med kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. Verksamhetsnära kompetensutveckling – för en bättre dag på jobbet.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

"Föräldrasamverkan i förskolan" visar hur förskolan kan lägga grund för en god föräldrasamverkan och ger verktyg för hur de mer utmanande relationerna kan utvecklas till det bättre.
Twittra det här
"Föräldrasamverkan i förskolan" är skriven av Anna Hellberg Björklund, leg. psykolog och specialistpsykolog i pedagogisk psykologi.
Twittra det här

Citat

Om vi kan lägga en god grund för samverkan redan under introduktionen ökar förutsättningarna. Det gynnar barnens utveckling och lärande.
Anna Hellberg Björklund, leg. psykolog och specialistpsykolog i pedagogisk psykologi
Förskolan måste alltid hitta vägar att nå fram, även till de föräldrar där det är särskilt utmanande att skapa relation och samarbeta.
Anna Hellberg Björklund, leg. psykolog och specialistpsykolog i pedagogisk psykologi