Äldrepsykiatri – kliniska riktlinjer för utredning och behandling

De äldsta och de svårast sjuka av patienter med psykiska symptom faller ofta ansvarsmässigt mellan stolarna och många får i dag inte den hjälp de behöver. Det finns ett stort behov såväl av ökad kunskap om äldrepsykiatri i all sjukvård för äldre, som av äldrepsykiatrisk spetskompetens och högspecialiserad vård.

Boken Äldrepsykiatri omfattar alla tillstånd med psykiska symtom hos äldre som demens­sjukdomar, affektiva sjukdomar, ångest, psykoser, personlighetsstörningar, kriser med flera. Dessa tillstånd är ofta sammanflätade med varandra eller med somatiska sjukdomar.

Äldrepsykiatri vänder sig till psykiatrer och blivande psykiatrer samt andra läkare med ansvar för äldre, främst inom geriatrik och allmänmedicin.  Boken kan användas som lärobok för det äldrepsykiatriska delmålet i ST-utbildningen. Då äldrepsykiatrin till sin natur är multidisciplinär, kan hela eller delar av boken även läsas av annan sjukvårdspersonal.

Svenska Psykiatriska Föreningen har sedan 1996 utformat kliniska riktlinjer för en rad psykiatriska områden. Äldrepsykiatri – kliniska riktlinjer för utredning och behandling är den elfte skriften i serien Svensk Psykiatri


Fakta om boken
Titel: Äldrepsykiatri – kliniska riktlinjer för utredning och behandling Författare: Svenska Psykiatriska Föreningen
ISBN: 978-91-7205-900-9
Utgivningsår: 2013
Omfång: 164 sidor
Ca pris: 175 kr ex. moms


Taggar:

Prenumerera

Media

Media