Barnkonventionen i socialtjänsten – från ord till handling

Report this content

Första januari 2020 blev barnkonventionen lag. Det innebär inte att alla barns rättigheter automatiskt tillgodoses och deras situation förändras. Det krävs en förändrad barnsyn och att barnkonventionen får ta sin plats för att barn och unga ska kunna använda sig av sina rättigheter. Det menar Åsa Ekman och Ann Rask Samuelsson som har skrivit nya boken Barnkonventionen i socialtjänsten.

– Tänk om det var så enkelt att bara för att barnkonventionen har blivit lag så börjar alla barns rättigheter tillgodoses. Så enkelt är det ju inte, säger författarna.

I boken slår de fast att förändringen som barnkonventionen kan, och ska, innebära förverkligas genom oss vuxna. Att alla som möter, arbetar med, skriver om och beslutar i frågor som rör barn behöver bidra till en förändring i synen på barn och unga.

– För att tillgodose barnets rättigheter behöver vi inom socialtjänsten, i kontakterna med barnen och deras anhöriga, alltid utgå från ett barnrättsperspektiv. Det baseras på rättigheterna, barnets eget perspektiv och vårt vuxna barnperspektiv, säger Åsa Ekman.

Boken Barnkonventionen i socialtjänsten ger kunskap om barnets specifika rättigheter, offentliga aktörers skyldigheter och hur barns lagliga rättigheter kan omsättas i praktiken inom socialtjänsten. Boken ger också konkreta verktyg, tankemodeller, metoder, tipslistor och förslag på diskussionsfrågor.

Att barnkonventionen blev lag har bland annat att göra med att man sett brister i hur den har använts. Vi hoppas att vår bok ska fungera som ett stöd i konsten att gå från ord till handling i vad lagen faktiskt kan leda till, och som också gör skillnad för barn, säger Ann Rask Samuelsson.

Om författarna
Åsa Ekman har närmare 20 års erfarenhet av arbete med FN:s konvention om barnets rättigheter. Åsa har varit ungdomssamordnare, demokratiutvecklare, barnstrateg och är idag författare och konsult och hjälper organisationer i det strategiska och operativa barnrättsarbetet. Åsa har varit styrelseledamot i Rädda Barnens riksförbund, sitter idag i styrelsen för Bris och driver podden Barnrättssnack

Ann Rask Samuelsson har en juristexamen med inriktning mot mänskliga rättigheter och internationell rätt. Med erfarenhet av arbete från flera delar av rättsväsendet arbetar hon idag som domare, med särskild kompetens inom barnrätt, migrationsrätt och sociala trygghetssystemen. Under flera år har Ann varit ledamot och vice ordförande i styrelsen för Bris.

Om boken
Titel: Barnkonventionen i socialtjänsten
Författare: Åsa Ekman, Ann Rask Samuelsson
Utgivning: 20 augusti
ISBN: 978-91-7741-238-0
Sidor: 208
Pris: 325 kronor exkl. moms

Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiakompetens.se

Presskontakt
Pia Leufstedt
Projektledare Marknad Vård & Omsorg
pia.leufstedt@gothiakompetens.se
072-050 39 04

För en bättre dag på jobbet
Gothia Kompetens – kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. Verksamhetsnära kompetensutveckling – för en bättre dag på jobbet.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Första januari 2020 blev barnkonventionen lag. Det innebär inte att alla barns rättigheter automatiskt tillgodoses och deras situation förändras. Det krävs en förändrad barnsyn och att barnkonventionen får ta sin plats för att barn och unga ska kunna använda sig av sina rättigheter. Det menar Åsa Ekman och Ann Rask Samuelsson som har skrivit nya boken Barnkonventionen i socialtjänsten.
Twittra det här

Citat

För att tillgodose barnets rättigheter behöver vi inom socialtjänsten, i kontakterna med barnen och deras anhöriga, alltid utgå från ett barnrättsperspektiv. Det baseras på rättigheterna, barnets eget perspektiv och vårt vuxna barnperspektiv.
Åsa Ekman
Att barnkonventionen blev lag har bland annat att göra med att man sett brister i hur den har använts. Vi hoppas att vår bok ska fungera som ett stöd i konsten att gå från ord till handling i vad lagen faktiskt kan leda till, och som också gör skillnad för barn.
Ann Rask Samuelsson
En bok, både av uppslagskaraktär och konkret handledning, som bör vara en guldgruva för yrkesverksamma, studenter och alla andra som på olika sätt är engagerade i barnets rätt i allmänhet och inom det breda fält som socialtjänsten rör sig i, i synnerhet. Helhetsbetyg: 5.
Lektör Bosse Forsen, Btj-häftet nr 19, 2021
Utifrån barnperspektivet, barnets perspektiv och barnrättsperspektivet ger de väl ämnes- och handlingsförtrogna författarna här en gedigen, innehållsrik, mångfasetterad och inspirerande grund för fortsatt utvecklande arbete på olika nivåer inom det sociala fältet.
Lektör Bosse Forssen, Btj-häftet nr 19, 2021
Författarna Åsa Ekman och Ann Rask Samuelsson fokuserar här i första hand på vad barnkonventionen innebär inom socialtjänsten i olika sammanhang och där utsatta barn står i centrum.
Lektör Bosse Forssen, Btj-häftet nr 19, 2021