Boknyhet - Ny i psykiatrin - ger baskunskaper om psykiska sjukdomar till personal inom vård och omsorg

– Många psykiskt sjuka får inte den omsorg de behöver. Om fler lärde sig att känna igen de basala symtomen på psykisk ohälsa skulle de drabbade få ett helt annat bemötande, säger Heléne Glant, socionom och psykoterapeut, som skrivit boken Ny i psykiatrin. En praktiknära bok som ger en introduktion till våra vanligaste psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar. 

Många som i sitt dagliga arbete möter människor med psykisk ohälsa saknar tillräcklig utbildning inom området. Det kan till exempel röra sig om personal inom äldreomsorg, boendestöd, gruppboende, hemtjänst, socialtjänst, beroendevård, polis, elevhälsa samt på vårdcentraler. Om de får en grundläggande kännedom och kunskap om psykisk ohälsa, kan det förbättra situationen för både vårdtagare och vårdgivare.

– Inom exempelvis äldreomsorgen händer det ofta att symtom på psykisk sjukdom inte uppmärksammas. Det är vanligt att äldre drabbas av depression, men att deras beteende felaktigt tolkas som demens. Om man hade uppfattat och känt igen symtomen, hade de kunnat få rätt behandling och därmed en helt annan livskvalitet, säger Heléne Glant.

Ny i psykiatrin beskriver sjukdomarna och funktionsnedsättningarna på ett okomplicerat sätt och ger läsaren kunskap om symtom, förlopp och behandling. Vid varje diagnos ges tydlig vägledning kring bemötande, även till anhöriga. Boken inleds med en genomgång av den psykiatriska vårdens utveckling och organisation, och i ett avslutande kapitel beskrivs nutida behandling med psykofarmaka.

Ny i psykiatrin vänder sig till de som behöver uppmärksamma och förstå psykisk ohälsa, både i jobbet och privat. Den är lämplig för personal inom äldreomsorgen, boendestöd, socialtjänsten, socialpsykiatrin, den psykiatriska vården i kommuner och landsting samt för studerande på vårdutbildningar.

Om författaren
Heléne Glant är socionom och leg. kognitiv psykoterapeut. Hon har lång erfarenhet från den psykiatriska vården och har bland annat gett ut flera böcker om ätstörningar.

Om boken
Titel: Ny i psykiatrin – våra vanligaste psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar - bemötande, behandling, anhörigperspektiv 
Författare: Heléne Glant
ISBN: 978-7741-013-3
Utgivning: 9 oktober 2017
Omfång: 108 sidor
Ca pris: 240 kr exklusive moms
Uppdaterad och kompletterad upplaga (6.1) av Ny i psykiatrin – våra vanligaste psykiska sjukdomar – bemötande, behandling, anhörigperspektiv (2013).
Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiafortbildning.se

Presskontakt
Pia Leufstedt

PR-ansvarig
pia.leufstedt@gothiafortbildning.se
08-462 26 06, 072-050 39 04

Fakta om Gothia Fortbildning
Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för de som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta. Besök www.gothiafortbildning.se för mer information om oss och om våra produkter.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Många psykiskt sjuka får inte den omsorg de behöver. Om fler lärde sig att känna igen de basala symtomen på psykisk ohälsa skulle de drabbade få ett helt annat bemötande.
Heléne Glant, socionom, psykoterapeut och författare till Ny i psyikiatrin
Inom exempelvis äldreomsorgen händer det ofta att symtom på psykisk sjukdom inte uppmärksammas. Det är vanligt att äldre drabbas av depression, men att deras beteende felaktigt tolkas som demens. Om man hade uppfattat och känt igen symtomen, hade de kunnat få rätt behandling och därmed en helt annan livskvalitet.
Heléne Glant, socionom, psykoterapeut och författare till Ny i psyikiatrin