Boknyhet: Formativ bedömning i praktiken

Nu är den äntligen här – den första praktiska boken om formativ bedömning baserat på klassrumsexempel från den svenska skolan.Ett formativt förhållningssätt ger eleverna mer information om vad läraren ser i deras arbete och öppnar fler vägar att nå målen. Läraren får möjlighet att kontinuerligt utvärdera och utveckla sin undervisning och eleverna blir själva medvetna bedömare av kvalitet och arbetssätt och kan på så sätt ta ökat ansvar för sitt lärande. Dessutom blir vardagen i klassrummet roligare och mer kreativ när bedömningen integreras med undervisningen.

I boken beskrivs på ett tydligt och konkret sätt hur man kan planera, genomföra och utveckla sin undervisning med hjälp av ett formativt synsätt. Syftet med boken är att ge råg i ryggen åt den lärare som känner sig tyngd av blanketter och matriser och istället vill ägna sig åt lärandet tillsammans med eleverna.Ur innehållet  • Terminsstart: planera för ett nytt förhållnings- och arbetssätt
  • Planera terminen och kursen
  • De första lektionerna
  • Lektionernas innehåll
  • Informellt bedömningsunderlag
  • Formellt bedömningsunderlag: planera och sätta igång en uppgift
  • Återkoppling och uppföljning under arbetets gång
  • Nationella prov
  • Samla ihop underlag samt betygssamtal
  • Utvärdera kursen, terminen eller läråret

Om författarenHelena Wallberg är gymnasielärare i engelska och franska och fil. mag. i specialpedagogik. Hon är även lärare i pedagogiskt ledarskap. I boken berättar hon engagerat och med många konkreta exempel från sin egen vardag i skolan hur man kan planera, genomföra och utveckla sin undervisning med hjälp av ett formativt synsätt. Helena har även ett specialpedagogiskt perspektiv i sina reflektioner kring formativ bedömning.Fakta om bokenTitel: Formativ bedömning i praktiken
Författare: Helena Wallberg
ISBN: 978-91-7205- 948-1
Omfång: 144 sidor
Ca pris: 200 kr exkl. moms
Utgivningsdatum: 2013-11-01
Presskontakt 

David Olsson, kommunikatör, david.olsson@gothiafortbildning.se, 08-462 26 75. 


Taggar:

Prenumerera

Media

Media