Design för skolorganisation – ny bok för skolans utveckling

Report this content

– Skolan måste anpassas efter eleverna, inte tvärtom, säger Anna Bengtsson och Maria Kempe Olsson som tillsammans skrivit boken Design för skolorganisation - i praktiken. Det är en bok om hur skolledare kan utveckla skolan för alla elevers utveckling, lärande och hälsa.

Maria Kempe Olsson, rektor, och Anna Bengtsson, specialpedagog, menar att skolan behöver flytta fokus från individen till skolan som organisation för att kunna skapa en skola som erbjuder utveckling, lärande och hälsa till alla elever.  Det handlar om att bygga en skola med förmåga till flexibilitet och ständig förbättring, med andra ord en formativ och lärande organisation. Men vad krävs för att göra det?

– Den största utmaningen är att sluta göra saker som inte längre leder oss i rätt riktning och att bygga in möjlighet till reflektion och lärande under arbetets gång, säger Anna Bengtsson, och pekar ut tillsammansarbetet mellan rektor och specialpedagog som en framgångsfaktor.

Design för skolorganisation beskriver den lärande organisationen som en helhet för att synliggöra vem som gör vad, hur det går till, var arbetet sker, när det utförs och vad det innehåller – men också varför det ser ut som det gör.

Boken varvar forskning om framgångsrika skolorganisationer med praktiska exempel och ger tydliga upplägg för olika forum i organisationen. Boken innehåller även strategier för hur rektor kan leda förändringsarbetet på skolan.

Med tydlighet, medvetenhet och öppenhet i hela skolans organisation skapas goda förutsättningar för att rikta fokus mot kärnan i uppdraget, säger Maria Kempe Olsson.
 

Om författarna
Maria Kempe Olsson är rektor och Anna Bengtsson är specialpedagog. Båda har lång erfarenhet av att arbeta inom skolan och har tidigare arbetat som lärare. Tillsammans ägnar de sig också åt att föreläsa, utbilda och skriva kring frågor som har med skolutveckling och elevhälsa att göra. De har tidigare skrivit boken EHM – elevhälsomötet: en främjande, förebyggande och lärande modell tillsammans med specialpedagogen Ida Necovski.

Om boken
Titel: Design för skolorganisation – i praktiken
Författare: Anna Bengtsson och Maria Kempe Olsson

ISBN: 978-91-7741-107-9
Utgivning: 1 november 2019
Omfång: 205 sidor
Ca pris: 240 kr exklusive moms

Boken kan köpas hos Bokus.se, Adlibris.se samt i webbutiken på www.Gothiafortbildning.se

Presskontakt
Helén Kim                                      
076-677 58 12, helen.kim@gothiafortbildning.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Maria Kempe Olsson och Anna Bengtsson, två av författarna bakom boken EHM - Elevhälsomötet, kommer nu ut med en ny bok; Design för skolorganisation - i praktiken. Boken är skriven för alla som är en del av att utveckla skolan som organisation - skolchef, rektor, specialpedagog och förstelärare.
Twittra det här

Citat

Med tydlighet, medvetenhet och öppenhet i hela skolans organisation skapas goda förutsättningar för att rikta fokus mot kärnan i uppdraget.
Maria Kempe Olsson, författare och rektor
Den största utmaningen är att sluta göra saker som inte längre leder oss i rätt riktning och att bygga in möjlighet till reflektion och lärande under arbetets gång.
Anna Bengtsson, författare och specialpedagog