”För att kunna lära nytt gäller det att ha koll på känslorna”

Report this content

Sociala och emotionella färdigheter har en avgörande betydelse för lärandet, för hälsan, för livet och för det samhälle vi skapar tillsammans. I förskoleåldern är barn som mest mottagliga för lärande och då är också hjärnans utvecklingsmöjligheter som störst. Därför behöver sociala och emotionella färdigheter medvetet uppmärksammas. Det menar psykolog och psykoterapeut Lars Löwenborg, bokaktuell med Barns sociala och emotionella lärande – utifrån förskolans läroplan.

 

För att kunna lära nytt gäller det bland annat att ha koll på känslorna. De sociala och emotionella färdigheterna är beståndsdelar som bygger upp och som behövs för att lära de förmågor som beskrivs i läroplanen, säger Lars Löwenborg.

Boken tar upp de grundläggande färdigheter som barn behöver för att kunna förhålla sig till sig själva och andra. Den innehåller praktiska, konkreta tips och exempel på hur man på ett kreativt sätt kan uppmuntra barn att lära sig hantera starka känslor, att samarbeta, sätta ord på känslor, förhålla sig empatiskt till andra, fokusera och ta instruktioner.

Detta är en kraftigt omarbetad och uppdaterad version av Färdigheter för livet (Gothia Fortbildning, 2015). Läroplanens (Lpfö 18) mål och förmågor ligger till grund för boken och Lars Löwenborg sätter ord på och systematiserar det sociala och emotionella lärandet utifrån dem. Denna nya version har till stor del nytt innehåll och därmed nya kapitel och en helt ny struktur. Den bygger på den senaste forskningen om betydelsen av att utveckla sociala och emotionella färdigheter.

Barns sociala och emotionella lärande vänder sig till yrkesverksamma i förskola och pedagogisk omsorg. Den kan även med fördel användas i förskollärar- och barnskötarutbildningar.

Om författaren
Lars Löwenborg är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, föreläsare och författare och har bland annat arbetat som lärare och är psykolog i förskola och skola samt som utbildningsledare för BUP-verksamheten i Stockholms läns landsting. Han ingår i svenska och internationella nätverk i USA, Norge, Danmark och Finland för socialt och emotionellt lärande.

Om boken
Titel: Barns sociala och emotionella lärande – utifrån förskolans läroplan
Författare: Lars Löwenborg
Utgivning: 30 oktober 2019
ISBN: 978-91-7741-157-4
Sidor: 184
Pris: 250 kr exkl moms

Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiafortbildning.se

Pia Leufstedt
PR-ansvarig/Kommunikatör
08-462 26 06
pia.leufstedt@gothiafortbildning.se
Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

För att kunna lära nytt gäller det bland annat att ha koll på känslorna. De sociala och emotionella färdigheterna är beståndsdelar som bygger upp och som behövs för att lära de förmågor som beskrivs i läroplanen. menar psykolog Lars Löwenborg bokaktuell med "Barns sociala och emotionella lärande – utifrån förskolans läroplan".
Twittra det här

Citat

För att kunna lära nytt gäller det att ha koll på känslorna
Lars Löwenborg, psykolog
Barns sociala och emotionella lärande är en viktig bok för alla redan yrkesverksamma inom förskolan men också för förskollärar- och barnskötarutbildningar.
BTJ-häftet nr 24, 2019, lektör Gunilla Essén.
En tydlig förankring i läroplanen hjälper läsaren att omsätta innebörden med hjälp av konkreta exempel och viktiga nyckelbegrepp.
BTJ-häftet nr 24, 2019, lektör Gunilla Essén.