Förskollärare – ny bok om att leda och ansvara för förskolans undervisning

Report this content

Förskollärare har ett särskilt ansvar. De ska leda arbetet så att undervisningen överensstämmer med läroplanen. Men många förskollärare känner sig osäkra på vad den ledande rollen innebär och hur de ska leda sina kollegor. Veronica Nytomt, leg. förskollärare, har därför skrivit boken Förskollärare – leda och ansvara för förskolans undervisning för att ge ett konkret stöd till förskollärarna.

Förskollärarens uppdrag har förändrats över tid och ledarskapsuppdraget är relativt nytt vilket gör att en del känner osäkerhet kring vad det innebär. Att ansvara för undervisningen i förskolan kan vara ett utmanande uppdrag som dessutom kräver mod. Det behövs reflektion över sitt ledarskap och verktyg för hur arbetet ska genomföras. Veronica Nytomt, leg. förskollärare, tydliggör i sin bok Förskollärare – leda och ansvara för förskolans undervisning vilken roll förskolläraren har och vad uppdraget innebär.

– Vi behöver skapa samsyn kring vårt uppdrag för att öka möjligheterna till likvärdighet inom förskolan, säger Veronica Nytomt, som ger olika perspektiv på förskollärarens uppdrag för att ge stöd åt det arbetet.

Förskollärare – leda och ansvara för förskolans undervisning tar bland annat upp att leda arbetslaget, värdegrundsuppdraget, ledarskapsuppdraget, ledarskapet i mötet med barnen och vikten av att leda sig själv för att framgångsrikt kunna leda andra. Boken ger konkreta exempel på hur ledarskapet kan utformas.

– Ett relationellt förhållningssätt och en stödjande lärmiljö är faktorer som är viktiga. Jag vill ge stöd, vägledning och perspektiv som kan bidra till reflektion och utveckling i arbetet, säger Veronica Nytomt.

Om författaren
Veronica Nytomt är leg. förskollärare och föreläsare. Förutom arbete i barngrupp är hon engagerad i utvecklingsarbete och leder pedagogiska lärgrupper i förskolor i Karlstad. Veronica Nytomt har också en webbkurs: Barnets rättigheter – barnkonventionen i förskolan.

Om boken
Titel: Förskollärare – leda och ansvara för förskolans undervisning
Utgivning: 15 juni 2021
ISBN: 978-91-7741-268-7
Sidor: 120
Pris: 260 kronor exkl. moms
Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiakompetens.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

"Förskollärare – leda och ansvara för förskolans undervisning" är en ny bok som ger stöd till förskollärarna.
Twittra det här
Veronica Nytomt, leg. förskollärare, tydliggör i sin bok Förskollärare – leda och ansvara för förskolans undervisning vilken roll förskolläraren har och vad uppdraget innebär.
Twittra det här

Citat

Vi behöver skapa samsyn kring vårt uppdrag för att öka möjligheterna till likvärdighet inom förskolan.
Veronica Nytomt, leg. förskollärare, föreläsare och författare
Jag vill ge stöd, vägledning och perspektiv som kan bidra till reflektion och utveckling i arbetet.
Veronica Nytomt, leg. förskollärare, föreläsare och författare