Första svenska grundboken om estetisk tandvård

Report this content

Nya boken Estetisk tandvård, av tandläkare och medicinjournalisten Hilda Zollitsch och tandläkare Cecilia Eichenholz Ömo, är en grundbok som vänder sig till tandläkare och tandläkarstudenter med intresse för estetisk tandvård.

Förutom ämnen som den viktiga kommunikationen med patienten tar boken upp bland annat fotografering, färglära och smile design och beskriver med hjälp av ett antal patientfall hur man kan lösa olika estetiska utmaningar. Fokus ligger på ett minimalinvasivt arbetssätt.

Estetisk tandvård är inte en egen specialitet i Sverige, men det är möjligt att ackreditera sig inom området genom organisationen Swedish Academy of Cosmetic Dentistry, SACD eller American Academy of Cosmetic Dentistry, AACD. Ett särskilt kapitel beskriver kunskapskraven och ackrediteringsprocessen och presenterar ett antal autentiska, godkända ackrediteringsfall.

Om författarna
Hilda Zollitsch är tandläkare med examen från Karolinska institutet. Hon har lång erfarenhet som privattandläkare, men 2001 bytte hon bana och utbildade sig till medicin- och vetenskapsjournalist vid Stockholms universitet. Sedan 2016 är hon chefredaktör för Tandläkartidningen.

Cecilia Eichenholz Ömo är privatpraktiserande tandläkare sedan drygt 20 år och driver egen praktik. Hon är ackrediterad medlem i American Academy of Cosmetic Dentistry (AACD) och Swedish Academy of Cosmetic Dentistry (SACD), där hon också sitter i ackrediteringskommittén. Hon är även medlem i Scandinavian Academy of Esthetic Dentistry. Cecilia har publicerat en artikel i Journal of Cosmetic Dentistry (JCD) och är ofta anlitad kursgivare inom området estetisk tandvård.

Om boken
Titel: Estetisk tandvård – grundbok för allmäntandläkaren
Författare: Hilda Zollitsch, Cecilia Eichenholz Ömo

Utgivning: 6 november 2019
ISBN: 978-91-7741-104-8
Sidor: 176
Pris: 500 kr exkl moms.
Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiafortbildning.se

Pia Leufstedt
PR-ansvarig/Kommunikatör
08-462 26 06
pia.leufstedt@gothiafortbildning.se
Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Nu kommer första svenska grundboken om estetisk tandvård, "Estetisk tandvård - grundbok för allmäntandläkaren".
Twittra det här