Funktionell förstoppning bland barn ökar – ny bok ger behandlingsmetod för barnhälsovården

Report this content

Funktionell förstoppning bland barn innebär lidande och kan orsaka sämre livskvalitet, social isolering och psykisk ohälsa. Långdragna besvär kan påverka tarm och urinvägar för livet. Därför är det viktigt att upptäcka dessa barn i tid. Det menar Malin Borgström, barnsjuksköterska och urotarmterapeut, som har skrivit nya boken Besvär med tarm och urinblåsa hos barn – behandlingsmetod för barnhälsovården.

– Dessa barn och deras familjer har låg livskvalitet och barnen mår psykiskt dåligt. Skam och skuld fyller deras vardag, speciellt hos de barn som har avföringsinkontinens. Barnen tappar självkänsla och självförtroende och riskerar isolering. Att komma upp i skolålder med besvär från urinblåsa och/eller tarm riskerar mobbning, utanförskap och allt sämre livskvalitet, säger Malin Borgström som har många års erfarenhet av att behandla barn med funktionella besvär från tarm och urinblåsa.

Funktionell förstoppning är ett mycket mer komplext ämne än man kan tro. Till exempel kan symtom som diarré och att ständigt kissa på sig bero på funktionell förstoppning och då är det viktigt att det uppmärksammas och behandlas i tid.

– För att upptäcka funktionell förstoppning måste vi prata om det, men det gör vi sällan. Det är ett skamfyllt ämne som föräldrar ogärna tar upp på eget initiativ. Därför är det viktigt att vården vågar ställa frågan.

Boken Besvär med tarm och urinblåsa hos barn – behandlingsmetod för barnhälsovården presenterar en effektiv och tydlig behandlingsmetod baserad på aktuell forskning. Den innehåller också ett pedagogiskt material som vården kan använda i mötet med familjen.

Boken går igenom metodens delar identifiering, avmystifiering, behandling, uppföljning och förändring – alla lika viktiga för att åstadkomma varaktiga resultat i form av normaliserad tarmfunktion. Det primära syftet är att barnet får rätt behandling i god tid och slipper det lidande förstoppningen orsakar.

Om författaren
Malin Borgström barnsjuksköterska, urotarmterapeut och doktorand som forskar om förstoppning och nattväta. Hon har mångårig erfarenhet av att möta och behandla barn med funktionella besvär från tarm och urinblåsa.

Om boken
Titel: Besvär med tarm och urinblåsa hos barn – behandlingsmetod för barnhälsovården
Författare: Malin Borgström
Utgivning: 9 juli
ISBN: 978-91-7741-240-3
Sidor: 120
Pris: 265 kronor exkl. moms
Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiakompetens.se

Presskontakt
Pia Leufstedt
Projektledare Marknad Vård & Omsorg
pia.leufstedt@gothiakompetens.se
072-050 39 04

För en bättre dag på jobbet
Gothia Kompetens – kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. Verksamhetsnära kompetensutveckling – för en bättre dag på jobbet.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Funktionell förstoppning bland barn innebär lidande och kan orsaka sämre livskvalitet, social isolering och psykisk ohälsa. Långdragna besvär kan påverka tarm och urinvägar för livet. Därför är det viktigt att upptäcka dessa barn i tid. Det menar Malin Borgström som har skrivit nya boken Besvär med tarm och urinblåsa hos barn – behandlingsmetod för barnhälsovården.
Twittra det här

Citat

För att upptäcka funktionell förstoppning måste vi prata om det, men det gör vi sällan. Det är ett skamfyllt ämne som föräldrar ogärna tar upp på eget initiativ. Därför är det viktigt att vården vågar ställa frågan.
Malin Borgström barnsjuksköterska, urotarmterapeut, forskare, författare
Dessa barn och deras familjer har låg livskvalitet och barnen mår psykiskt dåligt. Skam och skuld fyller deras vardag, speciellt hos de barn som har avföringsinkontinens. Barnen tappar självkänsla och självförtroende och riskerar isolering. Att komma upp i skolålder med besvär från urinblåsa och/eller tarm riskerar mobbning, utanförskap och allt sämre livskvalitet.
Malin Borgström