Hundratusentals svenskar lider av depersonalisationssyndrom - nu kommer första svenska boken om diagnosen

Report this content

Ledande forskare i USA och Storbritannien anser att depersonalisationssyndrom är en av den moderna tidens mest förbisedda diagnoser. Patienter beskriver att de möts av oförståelse när de berättar om sina symtom och det dröjde lång tid innan de fick rätt diagnos.
Det är dags att depersonalisationssyndrom som diagnos får en mer framskjuten plats i vårt samhälle, i media, på våra lärosäten, inom sjukvården och psykiatrin, säger psykolog Anna Strid som skrivit Overklighetskänslor – om depersonalisationssyndrom som är den första boken i ämnet på svenska.

Det är viktigt att förtydliga skillnaden och sambandet mellan depersonalisation och ångest, vilket alltför ofta likställs med varandra. Patienter med depersonalisation och derealisation vill förstå vad de lider av, och förklaringen ångest är inte tillräcklig. Jag önskar att min bok kan ge ökad klarhet för dem som själva är drabbade kring vad de lider av. Det tillstånd de befinner sig i är något som de delar med många tusentals i vårt land, och miljontals över hela världen, säger psykolog Anna Strid.

”Det känns som om det är en hinna mellan mig och världen.”
”Det känns som om jag befinner mig inuti en bubbla.”
”Jag känner mig som en främling inför mig själv.”

Dessa citat är exempel på upplevelser av depersonalisation. Upplevelser som alla säkert har varit med om vid enstaka tillfällen, men för några går det inte över, utan blir till ett varaktigt tillstånd.

Flera utländska studier har gjorts för att undersöka hur vanligt depersonalisationssyndrom (DDD) är bland folk i allmänhet. Resultaten varierar något men ligger ändå stadigt på likartade siffror. Sammantaget visar de att 1-3 procent av västvärldens befolkning lider av DDD, även om de officiellt inte fått diagnosen. För Sveriges del skulle detta innebära att mellan 100 000 och 300 000 människor lider av tillståndet. Dessa siffror pekar på att depersonalisationssyndrom är lika vanligt som till exempel tvångssyndrom, schizofreni och bipolär sjukdom.

Overklighetskänslor – om depersonalisationssyndrom bygger på en första svensk studie där man kartlagt förekomsten av DDD, kompletterat med ett antal djupintervjuer, personliga symtombeskrivningar som förmedlar ett viktigt inifrånperspektiv, samtidigt som de visar hur olika symtombilder och förlopp kan te sig.

Boken vänder sig till alla som vill ha mer kunskap om diagnosen: psykologer, psykiatriker, psykoterapeuter och övriga inom hälso- och sjukvården som kommer i kontakt med dessa patienter, samt personer som känner igen sig i symtomen och deras anhöriga.

Om författaren
Anna Strid, leg. psykolog, är idag verksam inom primärvården. Hon har även erfarenhet av utredningar och behandlingar inom barn- och ungdomspsykiatrin. Hennes studie, tillsammans med en kollega, från 2015 ”Är depersonalisationssyndrom underdiagnostiserat i svensk psykiatri?”uppmärksammades när den blev tillgänglig på internet.

Om boken
Titel: Overklighetskänslor – om depersonalisationssyndrom
Författare: Anna Strid

Förord: German Berrios, professor i psykiatri, University of Cambridge.
Utgivning: 27 januari 2020
ISBN: 978-91-7741-010-2
Sidor: 128
Pris: 230 kr exkl moms
Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiafortbildning.se

Presskontakt
Pia Leufstedt

Projektledare marknad: Vård & Omsorg
pia.leufstedt@gothiafortbildning.se
072-050 39 04

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom förskola, skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Hundratusentals svenskar lider av depersonalisationssyndrom. Nu kommer första svenska boken om diagnosen: "Overklighetskänslor – om depersonalisationssyndrom" av psykolog Anna Strid.
Twittra det här

Citat

Det är dags att depersonalisationssyndrom som diagnos får en mer framskjuten plats i vårt samhälle, i media, på våra lärosäten, inom sjukvården och psykiatrin.
Anna Strid, leg. psykolog
Det är viktigt att förtydliga skillnaden och sambandet mellan depersonalisation och ångest, vilket alltför ofta likställs med varandra. Patienter med depersonalisation och derealisation vill förstå vad de lider av, och förklaringen ångest är inte tillräcklig. Jag önskar att min bok kan ge ökad klarhet för dem som själva är drabbade kring vad de lider av. Det tillstånd de befinner sig i är något som de delar med många tusentals i vårt land, och miljontals över hela världen.
Anna Strid, leg. psykolog
Sammantaget en viktig och välskriven bok som innehåller det väsentliga kring ämnet.
BTJ-häftet nr 6, 2020, lektör Airi Kärkkäinen Karlsson