John Steinberg: ”Stärk arbetslaget och höj kvaliteten i skolan.”

Report this content

Undervisningen är skolans centrala uppgift och arbetslaget är skolans ryggrad. Därför behöver arbetslagen fokusera på metoder för att höja undervisningens kvalitet. John Steinberg, fil.dr i pedagogik och uppskattad föreläsare och författare, ger nu ut boken Stärk arbetslaget – skolans ryggrad där han visar hur ett sådant arbete kan gå till.

– Vi behöver ge arbetslaget tid och verktyg för att diskutera pedagogik och undervisning. Då kan vi också utveckla skolan, säger John Steinberg som menar att en nyckel är att dela med sig av sina erfarenheter, utmaningar och lösningar om lärande och undervisning.

Tiden då läraren kunde stänga dörren till klassrummet och köra sitt eget race är förbi. Ambitionsnivån för skolan är hög med krav på resultat, anpassningar och förväntningar att även kunna bidra till lösningar på samhällsproblem.

– Samhället och skolan är alldeles för komplexa för att lärare ska kunna lyckas utan stöd och utan att vara del i ett lag med en gemensam riktning, säger John Steinberg. Det är ett starkt och välfungerande arbetslag som kan ta itu med krav och utmaningar.

Att skapa en dela-med-er-kultur är en förutsättning. Genom att arbetslaget tillsammans fokuserar på idéer och metoder för att höja undervisningens kvalitet och attraktionskraft får man elever som vill engagera sig. När det görs regelbundet och systematisk kommer undervisningen att bli bättre och då även resultaten.

Boken Stärk arbetslaget – skolans ryggrad beskriver hur detta går till. Den ger tydliga exempel på hur arbetslagen strukturerat kan arbeta med diskussioner om pedagogik och undervisning som en bestående del av arbetslagets rutiner och kultur.

Om författaren
John Steinberg
är fil. dr i pedagogik föreläsare och författare till femtiotal böcker om lärande, ledarskap, skolutveckling, kommunikation och värderingar som Lärarens kroppsspråk, Ledarskap i klassrummet, Lärarskicklighet, Att vända en klass och Aktiva värderingar. John har tidigare arbetat som universitetslektor och rektor.

Om boken
Titel: Stärk arbetslaget – skolans ryggrad. Hur arbetslaget kan sätta pedagogiken i centrum.
Utgivning: 7 juni 2021
ISBN: 978-91-7741-289-2
Sidor: 108
Pris: 270 kronor exkl. moms
Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiakompetens.se

Presskontakt
Helén Kim, Gothia Kompetens
Projektledare Marknad Skola
helen.kim@gothiakompetens.se

För en bättre dag på jobbet
Gothia Kompetens arbetar med kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. Verksamhetsnära kompetensutveckling – för en bättre dag på jobbet.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

John Steinberg ger ut en ny bok: "Stärk arbetslaget - skolans ryggrad. Hur arbetslaget kan sätta pedagogiken i centrum".
Twittra det här
Den nya boken "Stärk arbetslaget - skolans ryggrad" visar hur arbetslagen kan fokusera på undervisning för att höja kvaliteten.
Twittra det här
John Steinbergs nya bok ger stöd till skolans arbetslag.
Twittra det här

Citat

Vi behöver ge arbetslaget tid och verktyg för att diskutera pedagogik och undervisning. Då kan vi också utveckla skolan.
John Steinberg, fil.dr i pedagogik och författare
Samhället och skolan är alldeles för komplexa för att lärare ska kunna lyckas utan stöd och utan att vara del i ett lag med en gemensam riktning.
John Steinberg, fil.dr i pedagogik och författare
Hjälp varandra att lyckas. Det finns inget annat sätt.
John Steinberg, fil.dr i pedagogik och författare