Konsten att undervisa – ny bok av Filippa Mannerheim

Report this content

Att berätta, visa och skriva på tavlan. Tystnad i klassrummet, läxor, läroböcker och att anteckna för hand. Det är grundläggande undervisningsmetoder som behöver uppvärderas och få mer utrymme menar Filippa Mannerheim, gymnasielärare och skolprofil, som gärna säger vad hon tycker. Nu ger hon ut boken Konsten att undervisa – en bok om lärarens hantverk där hon går till försvar av traditionella undervisningsmetoder.

– Ämnet ska vara i fokus och läraren den som undervisar, säger Filippa Mannerheim, gymnasielärare i svenska och historia. Med sin bok Konsten att undervisa  en bok om lärarens hantverk vill hon lyfta läraren som kunskapsförmedlare.

Boken visar hur undervisning kan gå till när ämnet, texten och läsningen tar stor plats. Filippa Mannerheim menar att den tryckta läroboken är undervisningens nav och beskriver vikten av att låta eleverna läsa skriven text, skriva för hand och betydelsen av ett knäpptyst klassrum. Boken visar på grunderna för läraryrket som idag kanske glöms bort, eller till och med ifrågasätts.

– Vi behöver undervisa med ämnet som utgångspunkt där vi berättar, visar, diskuterar och övar tillsammans, säger Filippa Mannerheim.

Hon menar att lärare bör fokusera mer på det centrala innehållet och mindre på kunskapskraven. Eleven kan inte skaffa sig en djuplodande kunskap på egen hand, via internet eller i eget arbete. För att kunna analysera, resonera och jämföra behövs kunskap om ämnet. Och det är det läraren ska undervisa i.

Genom ett ökat fokus på ämnet lyfter Filippa Mannerheim grunderna för undervisning och lärarens roll där ämnet, texten och läsningen är fundamentet.  I boken går hon konkret igenom sin modell för lärarledd helkassundervisning med provpedagogik där moment som föreläsning av läraren, bearbetning av eleverna, läxförhör och prov är viktiga bitar.

Läraren är ämnesexperten som lär ut ämnet genom att undervisa och låta eleverna öva och träna. Det är vårt uppdrag, säger Filippa Mannerheim.

Om författaren
Filippa Mannerheim är gymnasielärare i svenska och historia och har också arbetat som journalist och föreläsare. Hon är en välkänd röst i skoldebatten. 

Om boken
Titel: Konsten att undervisa – en bok om lärarens hantverk
Utgivning: 11 november 2021
ISBN: 978-91-7741-251-9
Sidor: 160
Pris: 280 kronor exkl. moms
Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiakompetens.se

Presskontakt
Helén Kim, Gothia Kompetens
Projektledare Marknad Skola

helen.kim@gothiakompetens.se


För en bättre dag på jobbet
Gothia Kompetens arbetar med kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. Verksamhetsnära kompetensutveckling – för en bättre dag på jobbet.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Filippa Mannerheim ger ut boken "Konsten att undervisa - en bok om lärarens hantverk".
Twittra det här
Filippa Mannerheim går till försvar av traditionella undervisningsmetoder i boken "Konsten att undervisa".
Twittra det här
"Konsten att undervisa" beskriver hur undervisning kan gå till när ämnet, texten och läsningen tar stor plats.
Twittra det här

Citat

Läraren är ämnesexperten som lär ut ämnet genom att undervisa och låta eleverna öva och träna. Det är vårt uppdrag.
Filippa Mannerheim, gymnasielärare
Ämnet ska vara i fokus och läraren den som undervisar.
Filippa Mannerheim, gymnasielärare