Kunskap avgörande för psykiskt funktionshindrade

En förutsättning för god vård och omsorg om psykiskt funktionshindrade är att baspersonalen, dvs skötare, vårdare, undersköterskor, boendestödjare, rehabiliterare och behandlingsassistenter, är välutbildad och kunnig. Detta gäller personal inom såväl landstingspsykiatrin som socialtjänsten.I dag finns ingen nationell grundutbildning för dem. Det finns till och med verksamheter där personalen helt saknar utbildning. Med andra ord finns det ett omfattande vidare- och fortbildningsbehov hos baspersonal.

Här kan den nya boken Psykiatri för baspersonal. Kunskap för en evidensbaserad praktik göra skillnad.  Bok förmedlar såväl vetenskaplig som praktisk kunskap, och ger också en djupare förståelse för personer med psykiska funktionshinder.

Några av de ämnen som tas upp är återhämtning, etik, stigmatisering, tvångsvård, sysselsättning, hjälpmedel, samsjuklighet och case manage­ment. Boken innehåller också kapitel om skötares och boendestödjares yrkesroller samt inblick i brukarnas/patienternas upplevelser.

I boken finns en tydlig studieanvisning med diskussionsfrågor kopplade till respektive kapitel. Det gör boken lämplig att studera i grupp på arbetsplatsen för att på så sätt höja kompeten­snivån och kvaliteten.

Psykiatri för baspersonal är skriven av forskare och praktiker som är experter inom sina om­råden. Huvudredaktörer är Ingemar Ljungqvist, psykiatrisjuksköterska, och Håkan Jenner, professor i pedagogik med inriktning mot ungdoms- och missbrukarvård.

Fakta om boken
Titel: Psykiatri för baspersonal. Kunskap för en evidensbaserad praktik
Författare: Ingemar Ljungqvist, Håkan Jenner m.fl. (red.)
ISBN: 978-91-7205-684-8  
Utgivningsår 2009
224 sid
Pris: 260:- exkl. moms

Vill du beställa ett recensionsexemplar?
Kontakta Marie Boström, förlagsassistent, 08-462 26 68, marie.bostrom@gothiaforlag.se
Förlagskontakt: Emma Wistrand, marknadschef, 08-462 26 71, emma.wistrand@gothiaforlag.se

Fakta om Gothia Förlag
Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin& hälsa, socialt arbete och tandvård. Vi ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media Koncernen.

 

 

 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media