Läranderonder i skolan – ny bok för att utveckla undervisning och lärande

Report this content

Läranderonder är ett arbetssätt för att förstå ett problem på djupet och ett verktyg för att driva skolutvecklingen vidare. Johanna Kjellén, gymnasielärare och utvecklingsledare, har nu skrivit den första svenska boken om arbetssättet; Läranderonder i skolan – skolutveckling med fokus på undervisning och lärande.

Läranderonder handlar om att identifiera ett problem, att genomföra observationer i klassrum, att bearbeta och analysera det man sett samt att fatta beslut om hur man ska arbeta vidare. Med stöd av läranderonder kan verksamheten bygga en reflekterande och utforskande kultur där man lär med och av varandra. Johanna Kjellén menar att läranderonder kan haka i det systematiska kvalitetsarbetet och bidra till en samsyn i förbättringsarbetet.

– Det är ett arbetssätt för att förstå ett problem eller utmaning på djupet, innan vi fattar beslut om insatser, säger Johanna Kjellén, som i boken Läranderonder i skolan beskriver arbetssättets fyra centrala steg:

  • Steg 1 – Identifiera och formulera ett problem i praktiken.
  • Steg 2 – Genomföra observationer i klassrum.
  • Steg 3 – Bearbeta och analysera observationerna.
  • Steg 4 – Formulera nästa steg i arbetet.

Johanna Kjellén ser många fördelar med läranderonder som ett arbetssätt för skolutveckling då det erbjuder en systematik och öppnar upp klassrummen för att utforska de problem som lärarna själva har identifierat.

– Vi undersöker problemet på djupet, vi går ut i klassrummen och observerar vad som händer mellan elev, lärare och innehåll. Vi analyserar och stannar upp innan vi fattar beslut om vidare arbete. Det sammantaget blir kraftfullt för att på djupet förstå problemet och för att skapa en gemensam grund att stå på i förbättringsarbetet.

– Genom läranderonder fokuserar vi på undervisningens inverkan på lärandet. Då fokuserar vi också på det vi kan påverka, säger Johanna Kjellén.

Om författaren
Johanna Kjellén är gymnasielärare och specialpedagog och arbetar som utvecklingsledare i Täby kommun. Hon har under en längre tid fördjupat sina kunskaper om läranderonder, bland annat genom utvecklingsinsatser i nära samverkan med grundarna av läranderonder vid Harvard Graduate School of Education.

Om boken
Titel: Läranderonder i skolan – skolutveckling med fokus på undervisning och lärande
Utgivning: 2 juni 2021
ISBN: 978-91-7741-255-7
Sidor: 139
Pris: 280 kronor exkl. moms
Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiakompetens.se

Presskontakt
Helén Kim, Gothia Kompetens
Projektledare Marknad Skola
helen.kim@gothiakompetens.se

För en bättre dag på jobbet
Gothia Kompetens arbetar med kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. Verksamhetsnära kompetensutveckling – för en bättre dag på jobbet.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Läranderonder är ett arbetssätt för att förstå ett problem på djupet och ett verktyg för att driva skolutvecklingen vidare.
Twittra det här
Nu kommer den första svenska boken om arbetssättet läranderonder; Läranderonder i skolan – skolutveckling med fokus på undervisning och lärande.
Twittra det här

Citat

Det är ett arbetssätt för att förstå ett problem eller utmaning på djupet, innan vi fattar beslut om insatser.
Johanna Kjellén, gymnasielärare, utvecklingsledare och författare
Genom läranderonder fokuserar vi på undervisningens inverkan på lärandet. Då fokuserar vi också på det vi kan påverka.
Johanna Kjellén, gymnasielärare, utvecklingsledare och författare