Lekfullt undervisningsmaterial tränar förskolebarns sociala och empatiska färdigheter

Report this content

Den sociala och emotionella kompetensen är en förutsättning för att kunna utvecklas kunskapsmässigt och socialt. Det är viktiga kompetenser för att bli en trygg ungdom och välfungerande vuxen. Genom att tidigt hjälpa barn att förstå sig själva och andra står de bättre rustade inför utmaningar senare i livet. Ett nytt undervisningsmaterial för förskolan ger stöd för att på ett lekfullt sätt träna barnens sociala och empatiska färdigheter.

Lars Löwenborg och Björn Gíslason, båda leg. psykologer, har tillsammans skrivit boken Jag & Vi – känslor, samspel och empati. Det är ett undervisningsmaterial som ger förskolan stöd att utveckla barns sociala och emotionella kompetens.

– Genom att ge barnen en god start redan från början av förskoletiden kan de utveckla olika färdigheter som hjälper dem att utveckla goda relationer och möta livets utmaningar, säger Lars Löwenborg.

Att kunna identifiera, förstå och sätta ord på sina känslor hjälper barnet i sina relationer. Det skapar möjligheter att utveckla socioemotionella färdigheter, som att förstå känslor och sätta ord på dem, att kunna samspela med andra, kunna uttrycka sina behov och ingå i sammanhang med kamrater. Det förbereder barnet inför livet.  

– Barnen får möjlighet att lära sig att förstå både sig själv och andra genom lek, samtal och vardagssituationer. Det utvecklar barnets självkänsla, sociala kompetens och empati, säger Björn Gíslason.

Boken består av två delar. En teoridel som ger en teoretisk grund och handledning samt en del med praktiskt undervisningsmaterial med bildkort om känslor och färdigheter att samtala utifrån med barnen.

Om författarna
Lars Löwenborg är leg. psykolog, familjeterapeut, föreläsare, handledare och författare och har arbetat som bland annat lärare och som förskole- och skolpsykolog.
Björn Gíslason är leg. psykolog, föreläsare och författare som under lång tid arbetat med handledning, konsultation och utbildning inom förskola och skola.

Om boken

Titel: Jag & Vi – känslor, samspel och empati. Undervisningsmaterial för förskolan.
Utgivning: 12 juli 2021
ISBN: 978-91-7741-282-3
Sidor: 64
Pris: 460 kronor exkl. moms
Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiakompetens.se

Presskontakt
Helén Kim, Gothia Kompetens
Projektledare Marknad

helen.kim@gothiakompetens.se

För en bättre dag på jobbet
Gothia Kompetens arbetar med kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. Verksamhetsnära kompetensutveckling – för en bättre dag på jobbet.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Jag & Vi – känslor, samspel och empati är ett nytt undervisningsmaterial för förskolan.
Twittra det här
Lars Löwenborg och Björn Gíslason, båda leg. psykologer, har tillsammans skrivit boken Jag & Vi - känslor, samspel och empati.
Twittra det här
Jag & Vi är ett nytt undervisningsmaterial för förskolan ger stöd för att på ett lekfullt sätt träna barnens sociala och empatiska färdigheter.
Twittra det här

Citat

Genom att ge barnen en god start redan från början av förskoletiden kan de utveckla olika färdigheter som hjälper dem att utveckla goda relationer och möta livets utmaningar.
Lars Löwenborg, leg. psykolog, familjeterapeut, föreläsare, handledare och författare
Barnen får möjlighet att lära sig att förstå både sig själv och andra genom lek, samtal och vardagssituationer. Det utvecklar barnets självkänsla, sociala kompetens och empati.
Björn Gíslason, leg. psykolog, föreläsare och författare