Mäns våld mot kvinnor – ett av våra stora samhällsproblem

Mäns våld mot kvinnor är ett utbrett samhälls- och folkhälsoproblem. Våldet riktar sig mot kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser och utgör ett av de största hoten mot kvinnors liv och hälsa. Våldet är en av de främsta sjukdomsorsakerna för kvinnor världen över, liksom en av de främsta dödsorsakerna.

Men vad gör man om man misstänker att en kvinna utsätts för våld av sin partner? Hur kan man fråga om våld och vad kan man göra när kvinnor berättar?

I den nya boken I arbete med våldsutsatta kvinnor beskriver författarna kvinnor som har utsatts för våld i nära relationer. Boken ger kunskap, metoder och förhållningssätt i arbetet med våldsutsatta kvinnor. Boken tar upp hur man uppmärksammar signaler på våld, ger praktiskt stöd och ett gott bemötande. Motiverande samtal och bearbetande samtal med våldsutsatta kvinnor behandlas i var sitt kapitel. I boken tar även författarna upp hur våld i nära relationer drabbar olika grupper av kvinnor med t.ex. funktionsnedsättning, missbruk, i en hederskontext eller i samkönade relationer. Här finns även underlag för diskussioner samt för att utveckla rutiner på arbetsplatsen eller i organisationen.

Josefin Grände är författare och föreläsare med fokus på kvinnofridsfrågor. År 2008 fick hon Brottsoffermyndighetens utmärkelse för banbrytande brottsofferarbete. Josefin Grände har tidigare gett ut boken Utsatt för våldtäkt? på Gothia Förlag.
Lisa Lundberg är socionom och har lång erfarenhet av arbete med kvinnor utsatta för våld och våldtäkt.
Ett särskilt kapitel behandlar barn som upplever våld i hemmet. Kapitlet är skrivet av Maria Eriksson, docent i sociologi och universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap, Uppsala universitet.

Fakta om boken
Titel: I arbete med våldsutsatta kvinnor. Handbok för yrkesverksamma.
Författare: Josefin Grände, Lisa Lundberg, Maria Eriksson
ISBN 978-91-7205-671-8
Utgivningsår 2009
160 sid
Pris 240:- exkl moms

Vill du beställa ett recensionsexemplar?
Kontakta Marie Boström, förlagsassistent, 08-462 26 68, marie.bostrom@gothiaforlag.se

Förlagskontakt: Emma Wistrand, marknadschef, emma.wistrand@gothiaforlag.se, 08-462 26 71

Fakta om Gothia Förlag
Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin& hälsa, socialt arbete och tandvård. Vi ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media koncernen.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media